Tillbaka

B-811

Utrustningen är programmerbar och elektroniskt styrd avsedd för ”solid-liquid” extraktion för olika ändamål. Att välja bland de fyra förprogrammerade metoderna är enkelt och programmeringen av nya metoder är intuitiv. Totalt går det att lagra 50 olika extraktionsmetoder. Det erbjuds även en alternativ modell med beteckningen, LSV, vilket står för large sample volume och är utrustad med lösningsmedelsbägare på 230 mL, extraktionskammare på 60 mm och tubprovhållare på 49 mm. Vi rekommenderar extraktion direkt i de speciella glasprovrören när behovet för större provvolymer är stort, (modell LSV).       En unik funktion för extraktionsutrustningen B-811 är att den erbjuder fyra olika valbara extraktionsmetoder:

  1. Klassisk Soxhletextraktion

  2. ”Soxhlet Warm”

  3. ”Hot Extraction”

  4. ”Continuous Flow Extraction”.

Gemensamt för alla är att den utför helautomatiskt extraktion, sköljning och torkning av prov. Enheten består av fyra extraktionspositioner med två integrerade värmeelement per position för lösningsmedel med en kokpunkt på 30 - 150 °C. Säkerhetsmässigt är instrumentet mycket väl utarbetat för att minimera tänkbara risker för både personal och prov. En viktig och uppskattad funktion är att värmeelement stängs av i frånvaro av bägare och/eller lösningsmedel. En annan funktion tar hänsyn till kylvatten till kylarna. I frånvaro av kylning avslutas extraktionen. Instrumentet har en öppen design och är uppbyggt av glasdelar av bästa tänkbara kvalitet borosilikat 3.3. Sist men inte minst, kontamineringsrisken är minimal för känsliga prov eftersom alla delar i kontakt med prov är inerta: glas, teflon och flourez. Det går även att utföra torksteget under inert miljö, eftersom instrumentet har en inbyggd koppling för kvävgas.  Levereras med fyra tubprovhållare 25 x 100mm avsedda för fyra papperstimbaler (ingår), fyra glaskylare, anslutningsslangar, skyddsfront och användarmanual. Det finns totalt fyra olika dimensioner för tubprovhållare till papperstimbalerna.

  • Ansluts till 230 V.
  • Dimension: 690 x 290 x 980 (L x W x H) mm.
Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig om du har frågor eller om du vill beställa."
Mohammad är ansvarig för Sotax, Büchi och Integra.