Tillbaka

Atomabsorbtionspektrofotometer Shimadzu AA-7000

Atomabsorbtionspektrofotometer Shimadzu AA-7000

Atomabsorptionsspektrofotometern har högkänslighetsanalys och flexibel systemkonfiguration för användarvänlig drift. Serien garanterar effektiv och bekväm drift i ditt laboratorium.

Atomabsorptionspektrofotometer AA-7000 är ett instrument som används för kvantitativ bestämning av metallhalter i lösningar. Atomspektrometrimetod baseras på fria atomers förmåga att absorbera ljus vid våglängder som är karakteristiska för element som mäts. Mängden av absorberat ljus korreleras med element koncentration i provet.

Det högpresterande AA-7000-systemet med dubbelstrålig optik erbjuder flera helautomatiska elementanalyser med hjälp av flamma och grafitugnsläge. Framsteg inom optik samt en ny design för grafitugnen ger en förbättrad detektionsgräns i hela våglängdsspektrat. Förutom utmärkta analysresultat är även säkerhet i fokus för AA-7000. Utöver övervakning av flamma och grafitugn, som släcks vid risk för olycka, har AA-7000-serien en världsunik vibrationssensor inbyggd som stänger av instrumentet vid fara. ”System Control Wizard" innehåller många tillämpningar för QA/QC och säkerställer att kraven i 21 CFR Part 11 samt alla andra FDA regler följs. Valideringsmjukvara för instrumentet är inbyggt som standard.

Tillbaka

Kontaktperson

Nigar Ahmadova
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag hjälper dig gärna om du har frågor eller om du vill beställa från Shimadzu.
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig! Jag har jobbat med kromatografi i mer än 20 år och hjälper gärna till."
Susanna är ansvarig för hela vårt sortiment av vätskekromatografi med eller utan masspektrometer från både Shimadzu och Büchi. Hon ansvarar för hela Sverige.