Tillbaka

Atomabsorbtionspektrofotometer Shimadzu AA-7000

Atomabsorbtionspektrofotometer Shimadzu AA-7000

Atomabsorptionsspektrofotometern har högkänslighetsanalys och flexibel systemkonfiguration för användarvänlig drift. Serien garanterar effektiv och bekväm drift i ditt laboratorium.

Atomabsorptionspektrofotometer AA-7000 är ett instrument som används för kvantitativ bestämning av metallhalter i lösningar. Atomspektrometrimetod baseras på fria atomers förmåga att absorbera ljus vid våglängder som är karakteristiska för element som mäts. Mängden av absorberat ljus korreleras med element koncentration i provet.

Det högpresterande AA-7000-systemet med dubbelstrålig optik erbjuder flera helautomatiska elementanalyser med hjälp av flamma och grafitugnsläge. Framsteg inom optik samt en ny design för grafitugnen ger en förbättrad detektionsgräns i hela våglängdsspektrat. Förutom utmärkta analysresultat är även säkerhet i fokus för AA-7000. Utöver övervakning av flamma och grafitugn, som släcks vid risk för olycka, har AA-7000-serien en världsunik vibrationssensor inbyggd som stänger av instrumentet vid fara. ”System Control Wizard" innehåller många tillämpningar för QA/QC och säkerställer att kraven i 21 CFR Part 11 samt alla andra FDA regler följs. Valideringsmjukvara för instrumentet är inbyggt som standard.

Tillbaka

Kontaktperson