Tillbaka

Atomabsorbtionspektrofotometer Shimadzu AA-7000

Atomabsorbtionspektrofotometer Shimadzu AA-7000

Atomabsorptionsspektrofotometern har högkänslighetsanalys och flexibel systemkonfiguration för användarvänlig drift. Serien garanterar effektiv och bekväm drift i ditt laboratorium.

Atomabsorptionspektrofotometer AA-7000 är ett instrument som används för kvantitativ bestämning av metallhalter i lösningar. Atomspektrometrimetod baseras på fria atomers förmåga att absorbera ljus vid våglängder som är karakteristiska för element som mäts. Mängden av absorberat ljus korreleras med element koncentration i provet.

Det högpresterande AA-7000-systemet med dubbelstrålig optik erbjuder flera helautomatiska elementanalyser med hjälp av flamma och grafitugnsläge. Framsteg inom optik samt en ny design för grafitugnen ger en förbättrad detektionsgräns i hela våglängdsspektrat. Förutom utmärkta analysresultat är även säkerhet i fokus för AA-7000. Utöver övervakning av flamma och grafitugn, som släcks vid risk för olycka, har AA-7000-serien en världsunik vibrationssensor inbyggd som stänger av instrumentet vid fara. ”System Control Wizard" innehåller många tillämpningar för QA/QC och säkerställer att kraven i 21 CFR Part 11 samt alla andra FDA regler följs. Valideringsmjukvara för instrumentet är inbyggt som standard.

Tillbaka

Kontaktperson

Dijana Ceric
Salesperson
"I will help you with anything you need regarding spectroscopy"
Dijana har tidigare jobbat som expert på spektroskopi på Shimadzu i Kroatien. Nu ansvarar hon för hela vårt spektrosortiment från Shimadzu: UV-VIS-NIR, FT-IR, AAS, ICP-OES, EDX, SALD.