Tillbaka

ATF Xtend UV On-/Offline Sotax

  • Flexibelt - Analysera prover mha integrerad UV-VIS-spektrofotometer eller samla dina prover i rör, injektionsflaskor och brunnsplattor för offline-analys.
  • Automatisera din DOE (Design of Experiment) för att enkelt jämföra testresultat från olika analytiska tester.
  • Alltid identiska testförhållanden från mediaberedning till provuppsamling.
  • Omedelbart frisättningsresultat och realtidsfrisättningsprofiler med online-UV-mätning.
  • Bevisad SOTAX AutoCompliance ™ med USP, Ph.Eur. och andra krav på Pharmacopeia.
  • Utför och registrera automatiskt varje steg i ditt frisättningstest.
  • Världens mest kompakta helautomatiserade frisättningssystem som frigör dyrbar laboratorieutrymme.

 

Fullt automatiserad

Automatisera din kompletta frisättningssystem  - från att förberedelse och fyllning av kärlen till systemrengöring i slutet av varje testkörning. ATF Xtend ™ förbereder automatiskt media som behövs för dina frisättningstester, värmer upp och avluftar med vakuum eller helium och fyller noggrant alla kärlen med gravimetrisk verifiering. Efter en testkörning töms alla kärl och hela systemet rengörs automatisk med robusta anpassningsbara tvättrutiner.

Maximerad Flexibilitet

ATF Xtend ™ kombinerar online-mätning med UV-Vis och offline provsamling i ett kompakt helautomatiserat frisättningsssystem. Prover som har analyserats i den integrerade UV-Vis-spektrofotometern kan samlas in för spårbarhet eller för jämförelse av olika analytiska ytbehandlingar. Användningen av den integrerade autosamplaren är inte begränsad på något sätt - vilket möjliggör säker förvaring av multikomponentprodukter i provrör, inneslutna LC-vialer eller wellplates från 30-90 tidpunkter.

UV-VIS i realtid

Samla in analytiska data i realtid och undvik väntetider genom att integrera en dubbelstråle- eller diode array UV-VIS-spektrofotometer i din provtagningsprocess. Provvolymer återförs omedelbart till kärlen, därför krävs ingen mediaersättning. Resultatprotokoll är lättillgängliga efter varje frisättningskörning.

Dataintegritet

Metoder hanteras helt enligt med 21 CFR del 11 krav, där tester utförs automatiskt på samma sätt varje gång. Alla steg från beredning av media till fyllning av kärl, provtagning, filtrering och UV-Vis-analys protokollförs.
CenterView ™ videoövervakning kan dessutom installeras för att visuellt spela in frisättningsprocessen i varje kärl. Robusta, automatiska tvättrutiner säkerställer att det inte sker någon ”carry over” mellan tester och möjliggör validering av din rengöringsprocess.

AutoCompliance ™

SOTAX Frisättningssystem har visat sig ha den lägsta vobblingen i branschen. Designen på ATF Xtend ™ med fast axelhöjd och självcentrerade kärl kräver inga manuella justeringar av operatören.
Kalibreringsverktyget MQD ™ kan enkelt användas för standardinställning och dokumentering av mekaniska kvalifikationsrutiner enligt gällande FDA-riktlinjer.


Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"
Mohammad är ansvarig för Cole Parmer, Integra, SLEE Medical och Sotax
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till."
Susanna är ansvarig för Cole Parmer, Integra, SLEE Medical och Sotax i region syd/väst