Tillbaka

APW™ Automatisk Provberedningsstation Sotax

APW™ Automatisk Provberedningsstation Sotax
  • Provupparbetning och analys för upp till 300 prover med 10 ml initial extraktionsvolym
  • Extrahering av svåra formuleringar
  • Reducering och förenkling av avvikelser
  • Automatisering av metodutveckling

 

Extraktion

Efter provvägning använder APW en fokuserad sonikeringsprobe som är kopplad till en UV-temperatursensor för att leverera provupplösning utan överuppvärmning. Kombinerat med vortexstationen kan APW uppnå effektiva och reproducerbara extraktioner för även den mest utmanande provberedningen. Vanliga doseringsformer inkluderar API, tabletter, geler, krämer och andra doser med substansfrisläppning. Rengöring mellan proverna programmeras enkelt i metoden för att eliminera ”carry-over”. Cykeltiderna minskas genom att effektiviteten ökar i utspädningsprocessen.

Filtrering och utspädning

Volumetriska provberedningar bekräftas gravimetriskt vid varje steg under hela processen. APW filtrerar extraherade prover vid överföring från upparbetningsröret till annat provrör. Systemet kan utföra upp till 1:100 000 utspädningar inom en enda metod. All detaljerade data genom hela processen sparas för att enkelt spårning.

Analys och lagring

Den inbyggda HPLC-injektorn stöder on-line analys. All relevant provinformation kan överföras till Empower™. APW kan förutom on-line HPLC-analys också samla prover i förseglade HPLC vialer på autosampler för att sedan överföras till en UV-spektrofotometer för on-line UV-analys.

Tillbaka

Kontaktperson

Mohammad Rowshan
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till"
Mohammad är ansvarig för Cole Parmer, Integra, SLEE Medical och Sotax
Susanna Henriksson
Produktspecialist
"Kontakta mig gärna så hjälper jag till."
Susanna är ansvarig för Cole Parmer, Integra, SLEE Medical och Sotax i region syd/väst