Våra leverantörer

Labinstrument

Büchi

 • Fettextraktion och Trycksatt extraktion
 • Kjeldahl
 • MPLC
 • NIR-spektroskopi
 • Parallellindunstning
 • Recirkulationskylare
 • Rotationsindunstning
 • Smältpunktsbestämning
 • Spraytork
 • Vakuumpumpar

www.buchi.com

Mikroskopi och optisk mätning

Sotax

 • Frisättningsbad (USP 1&2, 4, 5&6)
 • Mediapreparering
 • Helautomatiserade frisättningssystem (USP 1&2)
 • Content Testing System
 • Tabletthårdhetsmätare
 • Sönderfallsbad (Disintegrering)
 • Avnötningstestare (Friabilitet)
 • Pulvermätare (Flöde, densitet)

www.sotax.com


Shimadzu

 • TOC/TN
 • Vätskekromatografi (HPLC, UHPLC, LCMS)
 • Gaskromatografi (GC, GCMS)
 • Masspektrometri (MALDI-TOF, Ion Trap-TOF, Spot-Picker, CHIP)
 • Spektrofotometrar (UV-VIS, RF, AA, ICP, FTIR, Biospec Nano)
 • Röntgenfluoroscensspektrometri (EDX)

www.shimadzu.eu

Nikon Instruments

 • Mikroskop
 • Stereomikroskop
 • Mätning
 • Digital Imaging
 • Tillbehör
 • Mjukvara

www.nikoninstruments.eu


Integra

 • Plattgjutningsutrustning
 • Mediaberedare
 • Vakuumsugar

www.integra-biosciences.com

Cole Parmer

 • Slangpumpar
 • Doseringspumpar
 • Katalogvaror 

www.coleparmer.com


TE Instruments

 • Elementaranalys
 • AOX
 • POX
 • TOX
 • EOX
 • TN/TS

www.teinstruments.com

Radiometer

 • pH-buffertar, elektroder, tillbehör
 • Frekvensanalysatorer
 • pH-, konduktivitets-, jonmätare
 • Potentiostater/galvanostater

www.radiometer-analytical.com


Andor Technology

 • Kameror för forskning och vetenskap

www.andor.com

Narishige

 • Mikromanipulation

narishige-group.com


CoolLed

 • LED-belysnigar

www.coolled.com

Okolab S.r.l

 • Inkubationssysten för mikroskopi


www.oko-lab.com


Prior Scientific

 • Mikroskopautomation

www.prior.com

Märzhäuser

 • Mikroskopautomation

www.marzhauser.com


Sutter Instrument

 • Mikroskoptillbehör

www.sutter.com

Lumencor

 • Solid-state Fluorescens belysningar

lumencor.com


Lumenera

 • Kameror för mikroskopi

www.lumenera.com

Photonic Optics

 • Belysningar för mikroskop


www.photonic.at


Diagnostic Instruments

 • Kameror och mikroskoptillbehör

www.diaginc.com

Heidenhain/Quadra-Check

 • Mätprocessorer 2- och 3D för mätmikroskop och profilprojektorer

www.heidenhain.se