Biolin Scientific Theta High Pressure

Theta High Pressure bygger på Theta Flow och är ett instrument med mycket hög prestanda. Ett specifikt utvecklat tillbehör möjliggör analys av kontaktvinkel och ytspänning vid mycket höga tryck och temperaturer.

Biolin Scientific Theta High Pressure

Theta High Pressure bygger på Theta Flow och är ett instrument med mycket hög prestanda. Ett specifikt utvecklat tillbehör möjliggör analys av kontaktvinkel och ytspänning vid mycket höga tryck och temperaturer.

 • Mätningar i högt tryck och hög temperatur:
 • Statisk kontaktvinkel
 • Dynamisk kontaktvinkel
 • Ytenergi / Surface Free Energy
 • Ytspänning
 • Gränsytspänning / Mellanfasspänning

 

Ett instrument för optisk tensiometri vid höga tryck (upp till 400 bar) och temperaturer (upp till 200°C) exempelvis inom oljeutvinning, flytande gaser eller andra trycksatta system. Design med integrerad kolv och provinjiceringsport optimerar flexibilitet och användarvänlighet.

 

 

Unik och smart design

Med integrerad kolv, kan trycket i cellen ökas utan att addera vätska på provsidan. Det gör att koncentration av ytaktiva molekyler hålls konstant, och korrosiva vätskor hålls utanför mätkammaren.
Injicering av prov genom integrerad provport, som också kan rengöras enkelt utan inblandning av pumpar.
Med automatisk pump förändrar du tryck genom ett knapptryck.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Theta High Pressure is based on our Theta Flow and Theta Flex tensiometers.

Theta High Pressure comes in different variations.

 • Are you measuring liquids, gases, or both?
 • What level of automation do you want?

For the base unit specifications, please see Theta Flow and Theta Flex.

 


 

Configuration HPC1

Analysis type Manual measurements of liquids

Base unit model Theta Flex

Included high pressure pumps 2 manual pumps
Temperature range ambient…200C

Measurement modes Surface tension, interfacial tension, contact angle, surface free energy
Maximum pressure 400 bar
Chamber volume 85ml (without piston), 40-62ml (with piston)
Pressure control options Pressure increase by piston or by adding more liquid/gas with pump
Sample introduction and flushing Through integrated 6-port valve
Max solid sample size 20 mm x 20 mm x 8 mm (xyz)
Dimensions 74 cm x 25 cm x 61 cm (L x W x H) for base unit and chamber
Weight 35-38 kg (base unit and chamber)
Power supply 100 – 240 V AC
Frequency 50 – 60 Hz

 


 

Configuration HPC1-Auto

Analysis type Automated measurements of liquids

Base unit model Theta Flow

Included high pressure pumps 2 automated HPLC pumps
Temperature range ambient…200C

Measurement modes Surface tension, interfacial tension, contact angle, surface free energy
Maximum pressure 400 bar
Chamber volume 85ml (without piston), 40-62ml (with piston)
Pressure control options Pressure increase by piston or by adding more liquid/gas with pump
Sample introduction and flushing Through integrated 6-port valve
Max solid sample size 20 mm x 20 mm x 8 mm (xyz)
Dimensions 74 cm x 25 cm x 61 cm (L x W x H) for base unit and chamber
Weight 35-38 kg (base unit and chamber)
Power supply 100 – 240 V AC
Frequency 50 – 60 Hz

 


 

Configuration HPC2-Auto

Analysis type Automated measurements of liquids and gases

Base unit model Theta Flow

Included high pressure pumps 1 automated syringe pump
Temperature range 1…200C

Measurement modes Surface tension, interfacial tension, contact angle, surface free energy
Maximum pressure 400 bar
Chamber volume 85ml (without piston), 40-62ml (with piston)
Pressure control options Pressure increase by piston or by adding more liquid/gas with pump
Sample introduction and flushing Through integrated 6-port valve
Max solid sample size 20 mm x 20 mm x 8 mm (xyz)
Dimensions 74 cm x 25 cm x 61 cm (L x W x H) for base unit and chamber
Weight 35-38 kg (base unit and chamber)
Power supply 100 – 240 V AC
Frequency 50 – 60 Hz

Tillämpning

En optisk tensiometer kan användas till många olika av analyser. Theta High Pressure levereras med en konfiguration som möjliggör mätning av kontaktvinkel (statisk och dynamisk), SFE, ytspänning och gränsytspänning i trycksatta system.

Kontaktvinkel

Theta High Pressure kan användas för att mäta statisk, dynamisk och ytråhetskorrigerad kontaktvinkel. Huvudkomponenterna är ljuskälla, High Pressure Cell, pumpar och kamera.

Statisk kontaktvinkel med optisk tensiometer

Sessile (sittande/vilande) droppanalys är den vanligaste metoden för kontaktvinkelmätning. En droppe placeras på ett substrat/fast yta och kameran tar en bild av droppen. Den statiska kontaktvinkeln definieras sedan genom att anpassa Young-Laplace-ekvationen runt droppen (även andra algoritmer så som cirkel– och polynom också kan användas). I praktiken tas en serie av bilder över tid, så ett förlopp kan också följas och studeras tidsupplöst.

Det är också möjligt att mäta på inverterade sessile-system, där droppen kommer underifrån till ett substrat, så kallad captive bubble. Det är en teknik som används då substratet är mycket hydrofilt och vanlig mätning är svår att få till, eller i trefas-system där det fast substratet befinner sig i vätska, exempelvis en oljedroppe på en mineralyta i en saltvattenslösning.

Dynamisk kontaktvinkel

Dynamisk kontaktvinkel är en alltmer använd och viktig metod, då verkliga ytor sällan är ideala och uppmätt statisk kontaktvinkel inte ger tillräcklig information om ytans egenskaper.

Ytspänning/Mellanfasspänning

Ytspänning kan mätas med optisk tensiometri genom en metod som kallas Pendant Drop, i vilken en vätskedroppe som hänger från dispenserspetsen/nålen analyseras. Ytspänning och mellanfasspänning (Interfacial Tension) kan relateras till droppens form, och beräknas med hjälp av iterativ Young-Laplace fitting, där densitetsskillnad mellan vätska/gas respektive vätska/vätska behöver vara känd.

Även inverterade mätningar kan göras, där den lättare fasen stiger från nålen in i en tyngre fas, med hjälp av en krokformad nål. Exempel på användning av denna teknik är då man vill studera mellanfasspänning mellan olja och vatten. Denna metod kallas ibland för Rising bubble eller Inverted pendant drop.

Länkar

Läs mer om Theta High Pressure
Läs mer om tillbehör för Theta High Pressure

 • Mätningar i högt tryck och hög temperatur:
 • Statisk kontaktvinkel
 • Dynamisk kontaktvinkel
 • Ytenergi / Surface Free Energy
 • Ytspänning
 • Gränsytspänning / Mellanfasspänning

 

Ett instrument för optisk tensiometri vid höga tryck (upp till 400 bar) och temperaturer (upp till 200°C) exempelvis inom oljeutvinning, flytande gaser eller andra trycksatta system. Design med integrerad kolv och provinjiceringsport optimerar flexibilitet och användarvänlighet.

 

 

Unik och smart design

Med integrerad kolv, kan trycket i cellen ökas utan att addera vätska på provsidan. Det gör att koncentration av ytaktiva molekyler hålls konstant, och korrosiva vätskor hålls utanför mätkammaren.
Injicering av prov genom integrerad provport, som också kan rengöras enkelt utan inblandning av pumpar.
Med automatisk pump förändrar du tryck genom ett knapptryck.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Theta High Pressure is based on our Theta Flow and Theta Flex tensiometers.

Theta High Pressure comes in different variations.

 • Are you measuring liquids, gases, or both?
 • What level of automation do you want?

For the base unit specifications, please see Theta Flow and Theta Flex.

 


 

Configuration HPC1

Analysis type Manual measurements of liquids

Base unit model Theta Flex

Included high pressure pumps 2 manual pumps
Temperature range ambient…200C

Measurement modes Surface tension, interfacial tension, contact angle, surface free energy
Maximum pressure 400 bar
Chamber volume 85ml (without piston), 40-62ml (with piston)
Pressure control options Pressure increase by piston or by adding more liquid/gas with pump
Sample introduction and flushing Through integrated 6-port valve
Max solid sample size 20 mm x 20 mm x 8 mm (xyz)
Dimensions 74 cm x 25 cm x 61 cm (L x W x H) for base unit and chamber
Weight 35-38 kg (base unit and chamber)
Power supply 100 – 240 V AC
Frequency 50 – 60 Hz

 


 

Configuration HPC1-Auto

Analysis type Automated measurements of liquids

Base unit model Theta Flow

Included high pressure pumps 2 automated HPLC pumps
Temperature range ambient…200C

Measurement modes Surface tension, interfacial tension, contact angle, surface free energy
Maximum pressure 400 bar
Chamber volume 85ml (without piston), 40-62ml (with piston)
Pressure control options Pressure increase by piston or by adding more liquid/gas with pump
Sample introduction and flushing Through integrated 6-port valve
Max solid sample size 20 mm x 20 mm x 8 mm (xyz)
Dimensions 74 cm x 25 cm x 61 cm (L x W x H) for base unit and chamber
Weight 35-38 kg (base unit and chamber)
Power supply 100 – 240 V AC
Frequency 50 – 60 Hz

 


 

Configuration HPC2-Auto

Analysis type Automated measurements of liquids and gases

Base unit model Theta Flow

Included high pressure pumps 1 automated syringe pump
Temperature range 1…200C

Measurement modes Surface tension, interfacial tension, contact angle, surface free energy
Maximum pressure 400 bar
Chamber volume 85ml (without piston), 40-62ml (with piston)
Pressure control options Pressure increase by piston or by adding more liquid/gas with pump
Sample introduction and flushing Through integrated 6-port valve
Max solid sample size 20 mm x 20 mm x 8 mm (xyz)
Dimensions 74 cm x 25 cm x 61 cm (L x W x H) for base unit and chamber
Weight 35-38 kg (base unit and chamber)
Power supply 100 – 240 V AC
Frequency 50 – 60 Hz

Tillämpning

En optisk tensiometer kan användas till många olika av analyser. Theta High Pressure levereras med en konfiguration som möjliggör mätning av kontaktvinkel (statisk och dynamisk), SFE, ytspänning och gränsytspänning i trycksatta system.

Kontaktvinkel

Theta High Pressure kan användas för att mäta statisk, dynamisk och ytråhetskorrigerad kontaktvinkel. Huvudkomponenterna är ljuskälla, High Pressure Cell, pumpar och kamera.

Statisk kontaktvinkel med optisk tensiometer

Sessile (sittande/vilande) droppanalys är den vanligaste metoden för kontaktvinkelmätning. En droppe placeras på ett substrat/fast yta och kameran tar en bild av droppen. Den statiska kontaktvinkeln definieras sedan genom att anpassa Young-Laplace-ekvationen runt droppen (även andra algoritmer så som cirkel– och polynom också kan användas). I praktiken tas en serie av bilder över tid, så ett förlopp kan också följas och studeras tidsupplöst.

Det är också möjligt att mäta på inverterade sessile-system, där droppen kommer underifrån till ett substrat, så kallad captive bubble. Det är en teknik som används då substratet är mycket hydrofilt och vanlig mätning är svår att få till, eller i trefas-system där det fast substratet befinner sig i vätska, exempelvis en oljedroppe på en mineralyta i en saltvattenslösning.

Dynamisk kontaktvinkel

Dynamisk kontaktvinkel är en alltmer använd och viktig metod, då verkliga ytor sällan är ideala och uppmätt statisk kontaktvinkel inte ger tillräcklig information om ytans egenskaper.

Ytspänning/Mellanfasspänning

Ytspänning kan mätas med optisk tensiometri genom en metod som kallas Pendant Drop, i vilken en vätskedroppe som hänger från dispenserspetsen/nålen analyseras. Ytspänning och mellanfasspänning (Interfacial Tension) kan relateras till droppens form, och beräknas med hjälp av iterativ Young-Laplace fitting, där densitetsskillnad mellan vätska/gas respektive vätska/vätska behöver vara känd.

Även inverterade mätningar kan göras, där den lättare fasen stiger från nålen in i en tyngre fas, med hjälp av en krokformad nål. Exempel på användning av denna teknik är då man vill studera mellanfasspänning mellan olja och vatten. Denna metod kallas ibland för Rising bubble eller Inverted pendant drop.

Länkar

Läs mer om Theta High Pressure
Läs mer om tillbehör för Theta High Pressure

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen