Biolin Scientific QSense Pro

QSense Pro är marknadens mest produktiva QCMD. Med automatiserad provhantering, 8 sensorkanaler, små provvolymer och en reproducerbarhet utan jämförelse är det instrumentet för dig med höga krav på prestanda och produktivitet. Känslig akustisk teknik för bl.a. materialstudier och label-free biosensing i realtid.

Biolin Scientific QSense Pro

QSense Pro är marknadens mest produktiva QCMD. Med automatiserad provhantering, 8 sensorkanaler, små provvolymer och en reproducerbarhet utan jämförelse är det instrumentet för dig med höga krav på prestanda och produktivitet. Känslig akustisk teknik för bl.a. materialstudier och label-free biosensing i realtid.

QSense Pro är marknadens mest produktiva QCMD

 • Sensormodul för upp till 8 sensorer
 • Integrerad vätskehantering
 • Automatiska spädningsserier
 • Automatisk systemtvätt
 • Intuitiv drag & drop mjukvara
 • Individuellt program/analys av varje sensor
 • Stort sensorsortiment

 

Systemet är optimalt för att generera stora mängder mätdata men också det främsta valet när absolut bästa reproducerbarhet behövs. QSense Pro hanterar också mindre provvolymer än andra QCMD-system, ett bra val när du har dyrt eller ont om provmaterial.

 

QSense Pro håller högsta kvalitetsstandard både på hårdvara och mjukvara.

En mycket noggrann temperaturkontroll i kombination med kvalitetssensorer garanterar data med lågt brus och minimal drift, och möjliggör analys av små förändringar (nanogram) över lång tid (timmar, dagar). Med en hög tidsupplösning kan även snabba förlopp följas.

Integrerade sprutpumpar möjliggör:

 • hög reproducerbarhet
 • skarpa gränser mellan buffert och prov
 • små provvolymer
 • tydliga övergångar mellan buffert och prov-introduktion

 

Med ett temperaturintervall mellan 4 – 70 °C, temperering av prover, integrerad och helautomatisk vätskehantering där varje sensor kan köras helt individuellt med avseende på lösningsmedel/buffert, flöden och tider är QSense Pro det mest produktiva och samtidigt flexibla QCMD-systemet på marknaden. Manual mode kan dessutom väljas för mer användarinteraktion och snabba tester, när automationen inte behövs.

En QSense Explorer provkammare kan kopplas till QSense Pro, så att även kombinationsmätningar kan göras, exempelvis elektrokemi eller mikroskopi.

Varför QSense?

QSense långa erfarenhet inom QCMD (första utvecklare av kommersiell QCM-D) ger marknadens största kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises. Till skillnad från alla andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

Användarvänlighet och Support

Full automation eller manuell körning med samma styrprogramvara. Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart. Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!

Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, liksom ett stort nätverk av kunniga användare. Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Sensors and sample handling system

Number of sensors: 8 (4 parallel inflow)
Volume above each sensor: 15 μl
Minimum sample volume: 50 μl
Working temperature (with stability ± 0.02 °C *): 4 – 70 °C
Minimum dispense volume: 1 μl**
Sensors: Gold, SiO2, Ti and other metals, oxides, glass, polymers ~ 50 sensors coating to choose from

Measurement characteristics

Maximum time resolution 200 data points per second***
Maximum mass sensitivity in liquid ~ 0,5 ng/cm2****
Normal mass sensitivity in liquid ~ 1,8 ng/cm2*****
Maximum dissipation sensitivity inliquid ~ 0.04 x 10-6****
Normal dissipation sensitivity in liquid ~ 0.1 x 10-6*****

Software

Analysis software QSense Dfind
Output parameters Frequency, dissipation, modeled values of mass, thickness, and viscoelasticity
Import/export Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT

Dimensions

Instrument (H x W x L in cm) 70 x 57 x 67

 

* The temperature stability depends on variations in how the ambient temperature affects the warming or cooling of the chamber.
** Smallest sample volume to pick up and dispense. Note that the smallest volume needed for measurement is 50 μl.
*** One sensor, one frequency. Data from one sensor in single frequency mode. One data point collected every 5 seconds.
**** The Sauerbrey relation is assumed to be valid.
***** Data from all sensors in multiple frequency modes (all harmonics) are collected within 1 second. The Sauerbrey relation is assumed to be valid.

All specifications are subject to change without notice.

Tillämpning

Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

QSense Pro används för att mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning, tvärbindning, svällning/kollaps. Molekylära interaktioner och reaktioner mäts med avseende på massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet.

QSense Pro har 8 kanaler (varav 4 körs samtidigt) vilket ger en stor mängd analysdata samtidigt som du kan variera flöde, vätska och analysparametrar individuellt för varje sensor.

Teknik

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder.
Genom att applicera en växelspänning över elektroderna fås det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera. Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekvation). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense-instrument.

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

Mass- och strukturförändringar
I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95% beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar. Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den så kallade våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.

Med QSense instrument mäts både resonansfrekvens och dämpning för flera övertoner, och genom mjukvaran Dfind får du i realtid information om din films massa, tjocklek, och strukturella egenskaper. Kinetik för strukturella förändringar och massförändringar erhålls samtidigt med QCM-D.

Biolin Qsence film

Användarvänlighet och Support

Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart. Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!

Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, liksom ett stort nätverk av kunniga användare. Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

Länkar

Läs mer QSense Pro
Läs mer om analys med QCM-Dd
QCM Instrumentor – vilket instrument passar dig bäst?

QSense Pro är marknadens mest produktiva QCMD

 • Sensormodul för upp till 8 sensorer
 • Integrerad vätskehantering
 • Automatiska spädningsserier
 • Automatisk systemtvätt
 • Intuitiv drag & drop mjukvara
 • Individuellt program/analys av varje sensor
 • Stort sensorsortiment

 

Systemet är optimalt för att generera stora mängder mätdata men också det främsta valet när absolut bästa reproducerbarhet behövs. QSense Pro hanterar också mindre provvolymer än andra QCMD-system, ett bra val när du har dyrt eller ont om provmaterial.

 

QSense Pro håller högsta kvalitetsstandard både på hårdvara och mjukvara.

En mycket noggrann temperaturkontroll i kombination med kvalitetssensorer garanterar data med lågt brus och minimal drift, och möjliggör analys av små förändringar (nanogram) över lång tid (timmar, dagar). Med en hög tidsupplösning kan även snabba förlopp följas.

Integrerade sprutpumpar möjliggör:

 • hög reproducerbarhet
 • skarpa gränser mellan buffert och prov
 • små provvolymer
 • tydliga övergångar mellan buffert och prov-introduktion

 

Med ett temperaturintervall mellan 4 – 70 °C, temperering av prover, integrerad och helautomatisk vätskehantering där varje sensor kan köras helt individuellt med avseende på lösningsmedel/buffert, flöden och tider är QSense Pro det mest produktiva och samtidigt flexibla QCMD-systemet på marknaden. Manual mode kan dessutom väljas för mer användarinteraktion och snabba tester, när automationen inte behövs.

En QSense Explorer provkammare kan kopplas till QSense Pro, så att även kombinationsmätningar kan göras, exempelvis elektrokemi eller mikroskopi.

Varför QSense?

QSense långa erfarenhet inom QCMD (första utvecklare av kommersiell QCM-D) ger marknadens största kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises. Till skillnad från alla andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

Användarvänlighet och Support

Full automation eller manuell körning med samma styrprogramvara. Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart. Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!

Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, liksom ett stort nätverk av kunniga användare. Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Sensors and sample handling system

Number of sensors: 8 (4 parallel inflow)
Volume above each sensor: 15 μl
Minimum sample volume: 50 μl
Working temperature (with stability ± 0.02 °C *): 4 – 70 °C
Minimum dispense volume: 1 μl**
Sensors: Gold, SiO2, Ti and other metals, oxides, glass, polymers ~ 50 sensors coating to choose from

Measurement characteristics

Maximum time resolution 200 data points per second***
Maximum mass sensitivity in liquid ~ 0,5 ng/cm2****
Normal mass sensitivity in liquid ~ 1,8 ng/cm2*****
Maximum dissipation sensitivity inliquid ~ 0.04 x 10-6****
Normal dissipation sensitivity in liquid ~ 0.1 x 10-6*****

Software

Analysis software QSense Dfind
Output parameters Frequency, dissipation, modeled values of mass, thickness, and viscoelasticity
Import/export Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT

Dimensions

Instrument (H x W x L in cm) 70 x 57 x 67

 

* The temperature stability depends on variations in how the ambient temperature affects the warming or cooling of the chamber.
** Smallest sample volume to pick up and dispense. Note that the smallest volume needed for measurement is 50 μl.
*** One sensor, one frequency. Data from one sensor in single frequency mode. One data point collected every 5 seconds.
**** The Sauerbrey relation is assumed to be valid.
***** Data from all sensors in multiple frequency modes (all harmonics) are collected within 1 second. The Sauerbrey relation is assumed to be valid.

All specifications are subject to change without notice.

Tillämpning

Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

QSense Pro används för att mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning, tvärbindning, svällning/kollaps. Molekylära interaktioner och reaktioner mäts med avseende på massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet.

QSense Pro har 8 kanaler (varav 4 körs samtidigt) vilket ger en stor mängd analysdata samtidigt som du kan variera flöde, vätska och analysparametrar individuellt för varje sensor.

Teknik

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder.
Genom att applicera en växelspänning över elektroderna fås det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera. Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekvation). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense-instrument.

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

Mass- och strukturförändringar
I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95% beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar. Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den så kallade våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.

Med QSense instrument mäts både resonansfrekvens och dämpning för flera övertoner, och genom mjukvaran Dfind får du i realtid information om din films massa, tjocklek, och strukturella egenskaper. Kinetik för strukturella förändringar och massförändringar erhålls samtidigt med QCM-D.

Biolin Qsence film

Användarvänlighet och Support

Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart. Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!

Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, liksom ett stort nätverk av kunniga användare. Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

Länkar

Läs mer QSense Pro
Läs mer om analys med QCM-Dd
QCM Instrumentor – vilket instrument passar dig bäst?

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen