Biolin Scientific QSense Initiator

QSense Initiator är det lilla och mycket lättanvända QCMD-instrumentet för kvalitativ analys. Ger information om frekvensskift och dissipation för dig som vill göra jämförande analyser med hög datakvalitet. För materialanalys, deponering eller enklare studier av biomolekyler.

Biolin Scientific QSense Initiator

QSense Initiator är det lilla och mycket lättanvända QCMD-instrumentet för kvalitativ analys. Ger information om frekvensskift och dissipation för dig som vill göra jämförande analyser med hög datakvalitet. För materialanalys, deponering eller enklare studier av biomolekyler.

  • Kvalitativa data
  • Lättanvänt
  • Instegsmodell
  • Stort sensor-sortiment

 

Pålitliga resultat

QSense Initiator är ett lättanvänt basinstrument för den som vill komma igång med QCMD-mätningar, men inte har behov av hög throughput eller specialiserade tillbehör. QSense Initiator används för att göra jämförande analyser av massförändring. Med samtidig mätning av dissipation kan kontroll av inbundet materials dämpningsförmåga kontrolleras.

QSense Initiator är ett perfekt redskap för att säkerställa att den uppskattning av massa som Sauerbrey-ekvationen ger dig faktiskt är rimlig -ett resultat du kan lita på! Instrumentet kan användas för experiment i vätska eller gas och med en stor variation av analys, ytmaterial och lösningsmedel. Den mäter frekvens, dissipation och massa (Sauerbrey) på en kanal.

Med QSense Inititiator får du tillgång till Biolins stora sensorutbud, 50 olika ytmaterial och möjligheten att få din egen coating på premium-sensorer.

 

Varför QSense?

QSense långa erfarenhet inom QCMD (första utvecklare av kommersiell QCM-D) ger marknadens största kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises.
Till skillnad från alla andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Sensors and sample handling system

Number of sensors 1
Volume above the sensor ~ 40 µl
Minimum sample volume 200 μl
Working temperature (with stability ± 0.02 °C *) 20 – 45 °C
Sensors Gold, SiO2, Ti and other metals, oxides, glass, polymers ~ 50 sensors coating to choose from

Measurement characteristics

Maximum time resolution 4 data points per second **
Normal mass sensitivity in liquid ~ 1.8 ng/cm2
Normal dissipation sensitivity in liquid ~ 0.1 x 10-6

Software

Output parameters Frequency, dissipation, Sauerbrey mass
Import/export Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT

Dimensions

Electronics unit (H x W x L in cm) 18 x 36 x 21
Chamber (H x W x L in cm) 5 x 10 x 15

 

* The temperature stability depends on variations in how the ambient temperature affect the warming or cooling of the chamber.
**Two data points per second for each harmonic.

All specifications are subject to change without notice.

Tillämpning

QSense Initiator används för att mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning. Molekylära interaktioner mäts med avseende på frekvensskift (massförändring) och dissipation/dämpning (strukturförändring)

Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder. Genom att applicera en växelspänning över elektroderna fås det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera.

Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekvation). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense-instrument.

Snabbare och mer exakt resultat

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95%, beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar. Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den så kallade våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.

Med QSense Initiator mäts både resonansfrekvens och dämpning och du får i realtid information om förändring i frekvens och dissipation.

Länkar

Läs mer om Qsense Initiator
Läs mer om analys med QCM-D
QCM Instrumentor – vilket instrument passar dig bäst?

  • Kvalitativa data
  • Lättanvänt
  • Instegsmodell
  • Stort sensor-sortiment

 

Pålitliga resultat

QSense Initiator är ett lättanvänt basinstrument för den som vill komma igång med QCMD-mätningar, men inte har behov av hög throughput eller specialiserade tillbehör. QSense Initiator används för att göra jämförande analyser av massförändring. Med samtidig mätning av dissipation kan kontroll av inbundet materials dämpningsförmåga kontrolleras.

QSense Initiator är ett perfekt redskap för att säkerställa att den uppskattning av massa som Sauerbrey-ekvationen ger dig faktiskt är rimlig -ett resultat du kan lita på! Instrumentet kan användas för experiment i vätska eller gas och med en stor variation av analys, ytmaterial och lösningsmedel. Den mäter frekvens, dissipation och massa (Sauerbrey) på en kanal.

Med QSense Inititiator får du tillgång till Biolins stora sensorutbud, 50 olika ytmaterial och möjligheten att få din egen coating på premium-sensorer.

 

Varför QSense?

QSense långa erfarenhet inom QCMD (första utvecklare av kommersiell QCM-D) ger marknadens största kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises.
Till skillnad från alla andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Sensors and sample handling system

Number of sensors 1
Volume above the sensor ~ 40 µl
Minimum sample volume 200 μl
Working temperature (with stability ± 0.02 °C *) 20 – 45 °C
Sensors Gold, SiO2, Ti and other metals, oxides, glass, polymers ~ 50 sensors coating to choose from

Measurement characteristics

Maximum time resolution 4 data points per second **
Normal mass sensitivity in liquid ~ 1.8 ng/cm2
Normal dissipation sensitivity in liquid ~ 0.1 x 10-6

Software

Output parameters Frequency, dissipation, Sauerbrey mass
Import/export Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT

Dimensions

Electronics unit (H x W x L in cm) 18 x 36 x 21
Chamber (H x W x L in cm) 5 x 10 x 15

 

* The temperature stability depends on variations in how the ambient temperature affect the warming or cooling of the chamber.
**Two data points per second for each harmonic.

All specifications are subject to change without notice.

Tillämpning

QSense Initiator används för att mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning. Molekylära interaktioner mäts med avseende på frekvensskift (massförändring) och dissipation/dämpning (strukturförändring)

Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder. Genom att applicera en växelspänning över elektroderna fås det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera.

Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekvation). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense-instrument.

Snabbare och mer exakt resultat

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95%, beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar. Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den så kallade våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.

Med QSense Initiator mäts både resonansfrekvens och dämpning och du får i realtid information om förändring i frekvens och dissipation.

Länkar

Läs mer om Qsense Initiator
Läs mer om analys med QCM-D
QCM Instrumentor – vilket instrument passar dig bäst?

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen