Biolin Scientific QSense High Pressure

QCMD för analys vid högre tryck och temperaturer, med bibehållen datakvalitet och flexibilitet.

Biolin Scientific QSense High Pressure

QCMD för analys vid högre tryck och temperaturer, med bibehållen datakvalitet och flexibilitet.

QCMD för analys vid höga tryck och temperaturer, med bibehållen datakvalitet och flexibilitet.

 • Prestanda och flexibilitet
 • Höga tryck
 • Höga temperaturer
 • Högkvalitativa data
 • Flexibilitet
 • Skräddarsydda lösningar
 • Stort utbud av standardsensorer och specialytor

Tuffa krav

QSense High Pressure används för att studera processer som sker vid höga tryck och temperaturer, inom områden såsom exempelvis bränsle, smörjmedel, pipelineflöden, oljeutvinning, CIP. Som standard kommer systemet konfigurerat för ett arbetsområde upp till 200 bar och 150 °C, men kan också skräddarsys efter specifika behov. Systemet bygger på QSense Explorer och har därmed en stor flexibilitet när det gäller tillbehör och konfigurationer för ytterligare applikationsområden.

Varför QSense

Till skillnad från alla andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper. QSense långa erfarenhet inom QCMD (första utvecklare av kommersiell QCM-D) ger marknadens största kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises.

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Sensors and sample handling system

Working temperature (with stability ± 0.02 °C *) 4 to 150 °C
Working pressure 90 to 200 bar (with peristaltic pump measurements can also be performed at ambient pressure)
Samples up to 3 liquid samples (buffer included)
Number of sensors 1
Volume above the sensor ~40 µl
Sensor materials Around 50 materials including metals, oxides, carbides and polymers (e.g. Gold, SiO2, SS2343 and SS2348 stainless steel, Iron oxide, Kaolinite)
Additional materials, including steels and minerals, can be customized upon request

Measurement characteristics

Maximum time resolution 1 frequency > 100 data points per second
Maximum mass sensitivity in liquid** < 1 ng/cm2 (10 pg/mm2)
Normal mass sensitivity in liquid*** < 3.6 ng/cm2 (36 pg/mm2)
Maximum dissipation sensitivity in liquid**** < 0.08 x 10-6
Normal dissipation sensitivity in liquid*** < 0.02 x 10-6
Max load**** ~0.1 mg/cm2

Electrical data QE401

Power supply and frequency 100 / 115-120 / 220 / 230-240 V AC, 50-60 Hz. The power supply should be properly grounded.

Software and computer requirements

Acquisition Software (QSoft) USB 2.0, Windows XP or newer
Analysis Software QSense Dfind
PC 64-bit Windows 7, SP1, 8, 8.1 or 10; > 1366×768 px screen

Materials

Materials exposed to sample liquid Titanium grade 2 (flow cell body), Kalrez® (o-rings), Stainless steel (pressure fittings, tubing), PEEK (seals and bleeding screw)

Materials exposed to system liquid Titanium grade 2 (flow cell body), Kalrez® (o-rings), Stainless steel (pressure fittings, tubing), PEEK (seals and bleeding screw), gold (electrical contacts), brass (contact screws)

Dimensions

Electronics unit (H x W x L) 18 x 36 x 21
Measurement chamber (H x W x L in cm) 8 x 9 x 11
Valve and cylinder panel (H x W x L in cm) 68 x 50 x 50
HPLC pump (H x W x L in cm) 14x26x42

 

* The temperature stability depends on variations in how the ambient affects the warming or cooling of the chamber. The specified temperature stability may not be reached if the room temperature changes more than ± 1° C, if there is a draft or a heat source nearby.

** Data has been collected for standard QSense flow module (data from single frequency mode, one data point is collected every 5 seconds, the Sauerbrey relation is assumed to be valid). The stated sensitivity for the QSense High Pressure system states a worst case scenario for how much the liquid on the back side of the sensor can reduce the sensitivity.

*** Data has been collected for standard QSense flow module (data from multiple frequency mode [all harmonics], 4 data points are collected within 1 second, the Sauerbrey relation is assumed to be valid). The stated sensitivity for the QSense High Pressure system states a worst case scenario for how much the liquid on the back side of the sensor can reduce the sensitivity.

**** Depends on the resonant frequency of the sensor, and the density and the viscoelastic properties of the deposited film. Values given here are only approximate and applicable for a 5 MHz sensor with a polystyrene adlayer. The specifications above are valid for this configuration.

All specifications are subject to change without notice.

Tillämpning

QSense High Pressure används för att vid höga tryck och temperaturer mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning, tvärbindning, svällning/kollaps. Molekylära interaktioner och reaktioner mäts med avseende på massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet.
Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

Teknik

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder.
Genom att applicera en växelspänning över elektroderna fås det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera. Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekvation). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense-instrument.

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.
Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

Mass- och strukturförändringar
I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95% beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar. Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den så kallade våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.

Med QSense instrument mäts både resonansfrekvens och dämpning för flera övertoner, och genom mjukvaran Dfind får du i realtid information om din films massa, tjocklek, och strukturella egenskaper. Kinetik för strukturella förändringar och massförändringar erhålls samtidigt med QCM-D.

Biolin Qsence film

Användarvänlighet och Support

Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart. Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!

Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, liksom ett stort nätverk av kunniga användare. Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

Länkar

Läs mer om QSense High Pressure
Läs mer om analys med QCM-D
QCM Instrumentor – vilket instrument passar dig bäst?

QCMD för analys vid höga tryck och temperaturer, med bibehållen datakvalitet och flexibilitet.

 • Prestanda och flexibilitet
 • Höga tryck
 • Höga temperaturer
 • Högkvalitativa data
 • Flexibilitet
 • Skräddarsydda lösningar
 • Stort utbud av standardsensorer och specialytor

Tuffa krav

QSense High Pressure används för att studera processer som sker vid höga tryck och temperaturer, inom områden såsom exempelvis bränsle, smörjmedel, pipelineflöden, oljeutvinning, CIP. Som standard kommer systemet konfigurerat för ett arbetsområde upp till 200 bar och 150 °C, men kan också skräddarsys efter specifika behov. Systemet bygger på QSense Explorer och har därmed en stor flexibilitet när det gäller tillbehör och konfigurationer för ytterligare applikationsområden.

Varför QSense

Till skillnad från alla andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper. QSense långa erfarenhet inom QCMD (första utvecklare av kommersiell QCM-D) ger marknadens största kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises.

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Sensors and sample handling system

Working temperature (with stability ± 0.02 °C *) 4 to 150 °C
Working pressure 90 to 200 bar (with peristaltic pump measurements can also be performed at ambient pressure)
Samples up to 3 liquid samples (buffer included)
Number of sensors 1
Volume above the sensor ~40 µl
Sensor materials Around 50 materials including metals, oxides, carbides and polymers (e.g. Gold, SiO2, SS2343 and SS2348 stainless steel, Iron oxide, Kaolinite)
Additional materials, including steels and minerals, can be customized upon request

Measurement characteristics

Maximum time resolution 1 frequency > 100 data points per second
Maximum mass sensitivity in liquid** < 1 ng/cm2 (10 pg/mm2)
Normal mass sensitivity in liquid*** < 3.6 ng/cm2 (36 pg/mm2)
Maximum dissipation sensitivity in liquid**** < 0.08 x 10-6
Normal dissipation sensitivity in liquid*** < 0.02 x 10-6
Max load**** ~0.1 mg/cm2

Electrical data QE401

Power supply and frequency 100 / 115-120 / 220 / 230-240 V AC, 50-60 Hz. The power supply should be properly grounded.

Software and computer requirements

Acquisition Software (QSoft) USB 2.0, Windows XP or newer
Analysis Software QSense Dfind
PC 64-bit Windows 7, SP1, 8, 8.1 or 10; > 1366×768 px screen

Materials

Materials exposed to sample liquid Titanium grade 2 (flow cell body), Kalrez® (o-rings), Stainless steel (pressure fittings, tubing), PEEK (seals and bleeding screw)

Materials exposed to system liquid Titanium grade 2 (flow cell body), Kalrez® (o-rings), Stainless steel (pressure fittings, tubing), PEEK (seals and bleeding screw), gold (electrical contacts), brass (contact screws)

Dimensions

Electronics unit (H x W x L) 18 x 36 x 21
Measurement chamber (H x W x L in cm) 8 x 9 x 11
Valve and cylinder panel (H x W x L in cm) 68 x 50 x 50
HPLC pump (H x W x L in cm) 14x26x42

 

* The temperature stability depends on variations in how the ambient affects the warming or cooling of the chamber. The specified temperature stability may not be reached if the room temperature changes more than ± 1° C, if there is a draft or a heat source nearby.

** Data has been collected for standard QSense flow module (data from single frequency mode, one data point is collected every 5 seconds, the Sauerbrey relation is assumed to be valid). The stated sensitivity for the QSense High Pressure system states a worst case scenario for how much the liquid on the back side of the sensor can reduce the sensitivity.

*** Data has been collected for standard QSense flow module (data from multiple frequency mode [all harmonics], 4 data points are collected within 1 second, the Sauerbrey relation is assumed to be valid). The stated sensitivity for the QSense High Pressure system states a worst case scenario for how much the liquid on the back side of the sensor can reduce the sensitivity.

**** Depends on the resonant frequency of the sensor, and the density and the viscoelastic properties of the deposited film. Values given here are only approximate and applicable for a 5 MHz sensor with a polystyrene adlayer. The specifications above are valid for this configuration.

All specifications are subject to change without notice.

Tillämpning

QSense High Pressure används för att vid höga tryck och temperaturer mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning, tvärbindning, svällning/kollaps. Molekylära interaktioner och reaktioner mäts med avseende på massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet.
Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

Teknik

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder.
Genom att applicera en växelspänning över elektroderna fås det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera. Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekvation). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense-instrument.

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.
Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

Mass- och strukturförändringar
I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95% beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar. Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den så kallade våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.

Med QSense instrument mäts både resonansfrekvens och dämpning för flera övertoner, och genom mjukvaran Dfind får du i realtid information om din films massa, tjocklek, och strukturella egenskaper. Kinetik för strukturella förändringar och massförändringar erhålls samtidigt med QCM-D.

Biolin Qsence film

Användarvänlighet och Support

Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart. Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!

Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, liksom ett stort nätverk av kunniga användare. Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

Länkar

Läs mer om QSense High Pressure
Läs mer om analys med QCM-D
QCM Instrumentor – vilket instrument passar dig bäst?

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen