Biolin Scientific QSense Analyzer

Produktiv QCMD där upp till fyra sensorer kan anlyseras samtidigt. Med fyra kanaler som enkelt ger dig en stor mängd analysdata, men också flexibelt då provintroduktion och analysparametrar kan varieras.
QCMD-mätningen kan kombineras med andra tekniker, till exempel elektrokemi. Känslig akustisk teknik för bl.a. materialstudier och label-free biosensing i realtid.

Biolin Scientific QSense Analyzer

Produktiv QCMD där upp till fyra sensorer kan anlyseras samtidigt. Med fyra kanaler som enkelt ger dig en stor mängd analysdata, men också flexibelt då provintroduktion och analysparametrar kan varieras.
QCMD-mätningen kan kombineras med andra tekniker, till exempel elektrokemi. Känslig akustisk teknik för bl.a. materialstudier och label-free biosensing i realtid.

Med fyra kanaler kan produktiviteten i labbet höjas, utan att kompromissa med datakvalitet. De fyra kanalerna kan vara konfigurerade med likadana flödesmoduler, eller varieras efter dina behov. QSense Analyzer kan användas med temperaturer mellan 15 och 65 °C, olika lösningsmedel och kan kombineras med andra analystekniker för att få kompletterande information. Systemet erbjuder stor flexibilitet och ett stort utbud av tillbehör.

Med QSense Analyzer kan du:

 • Mäta i vattenbaserade eller organiska lösningsmedel
 • Mäta i gasfas
 • Mäta i vakuum eller i högt tryck
 • Variera temperatur
 • Variera flöde
 • Variera luftfuktighet
 • Mäta ljusinducerade processer
 • Välja mellan nästan 50 olika sensorytor eller få din egen yta tillverkad åt dig
 • Mäta QCMD simultant med andra analyser med hjälp av kombinationsmoduler

 

QSense Analyzer håller högsta kvalitetsstandard både på hårdvara och mjukvara.

En mycket noggrann temperaturkontroll i kombination med kvalitetssensorer garanterar data med lågt brus och minimal drift, och möjliggör analys av små förändringar (nanogram) över lång tid (timmar, dagar).
Med en hög tidsupplösning kan även snabba förlopp följas.

Varför QSense?

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos en fritt oscillerande sensor, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmens reologiska egenskaper. QSense långa erfarenhet inom QCMD (första utvecklare av kommersiell QCM-D) ger marknadens största kunskap och erfarenhet inom hård- och mjukvara, applikationer och best-practises.  Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Sensors and sample handling system

Number of sensors 4
Volume above the sensor ~ 40 µl
Minimum sample volume 200 μl
Working temperature (with stability ± 0.02 °C *) 15 – 65 °C
Sensors Gold, SiO2, Ti and other metals, oxides, glass, polymers ~ 50 sensors coating to choose from

Measurement characteristics

Maximum time resolution 200 data points per second **
Maximum mass sensitivity in liquid ~ 0,5 ng/cm2***
Normal mass sensitivity in liquid ~ 1,8 ng/cm2****
Maximum dissipation sensitivity in liquid ~ 0.04 x 10-6***
Normal dissipation sensitivity in liquid ~ 0.1 x 10-6****

Software

Analysis software QSense Dfind
Output parameters Frequency, dissipation, modeled values of mass, thickness and viscoelasticity
Import/export Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT

Dimensions

Electronics unit (H x W x L in cm) 18 x 36x 21
Chamber (H x W x L in cm) 12 x 23 x 34

 

* The temperature stability depends on variations in how the ambient temperature affect the warming or cooling of the chamber.
** One sensor, one frequency.
*** Data from one sensor in single frequency mode. One data point collected every 5 seconds. The Sauerbrey relation is assumed to be valid.
**** Data from all sensors in multiple frequency modes (all harmonics) are collected within 1 second. The Sauerbrey relation is assumed to be valid.

All specifications are subject to change without notice.

Tillämpning

Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

QSense Analyzer används för att mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning, tvärbindning, svällning/kollaps. Molekylära interaktioner och reaktioner mäts med avseende på massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet.

QSense Analyzer har 4 kanaler, vilket ger en stor mängd analysdata.

Teknik

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder.
Genom att applicera en växelspänning över elektroderna fås det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera. Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekvation). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense-instrument.

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

Mass- och strukturförändringar
I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95% beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar. Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den så kallade våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.

Med QSense instrument mäts både resonansfrekvens och dämpning för flera övertoner, och genom mjukvaran Dfind får du i realtid information om din films massa, tjocklek, och strukturella egenskaper. Kinetik för strukturella förändringar och massförändringar erhålls samtidigt med QCM-D.

Biolin Qsence film

Användarvänlighet och Support

Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart. Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!

Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, liksom ett stort nätverk av kunniga användare. Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

Länkar

Läs mer om QSense Analyzer
Läs mer om analys med QCM-D
QCM Instrumentor – vilket instrument passar dig bäst?

Med fyra kanaler kan produktiviteten i labbet höjas, utan att kompromissa med datakvalitet. De fyra kanalerna kan vara konfigurerade med likadana flödesmoduler, eller varieras efter dina behov. QSense Analyzer kan användas med temperaturer mellan 15 och 65 °C, olika lösningsmedel och kan kombineras med andra analystekniker för att få kompletterande information. Systemet erbjuder stor flexibilitet och ett stort utbud av tillbehör.

Med QSense Analyzer kan du:

 • Mäta i vattenbaserade eller organiska lösningsmedel
 • Mäta i gasfas
 • Mäta i vakuum eller i högt tryck
 • Variera temperatur
 • Variera flöde
 • Variera luftfuktighet
 • Mäta ljusinducerade processer
 • Välja mellan nästan 50 olika sensorytor eller få din egen yta tillverkad åt dig
 • Mäta QCMD simultant med andra analyser med hjälp av kombinationsmoduler

 

QSense Analyzer håller högsta kvalitetsstandard både på hårdvara och mjukvara.

En mycket noggrann temperaturkontroll i kombination med kvalitetssensorer garanterar data med lågt brus och minimal drift, och möjliggör analys av små förändringar (nanogram) över lång tid (timmar, dagar).
Med en hög tidsupplösning kan även snabba förlopp följas.

Varför QSense?

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos en fritt oscillerande sensor, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmens reologiska egenskaper. QSense långa erfarenhet inom QCMD (första utvecklare av kommersiell QCM-D) ger marknadens största kunskap och erfarenhet inom hård- och mjukvara, applikationer och best-practises.  Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Teknisk specifikation

Sensors and sample handling system

Number of sensors 4
Volume above the sensor ~ 40 µl
Minimum sample volume 200 μl
Working temperature (with stability ± 0.02 °C *) 15 – 65 °C
Sensors Gold, SiO2, Ti and other metals, oxides, glass, polymers ~ 50 sensors coating to choose from

Measurement characteristics

Maximum time resolution 200 data points per second **
Maximum mass sensitivity in liquid ~ 0,5 ng/cm2***
Normal mass sensitivity in liquid ~ 1,8 ng/cm2****
Maximum dissipation sensitivity in liquid ~ 0.04 x 10-6***
Normal dissipation sensitivity in liquid ~ 0.1 x 10-6****

Software

Analysis software QSense Dfind
Output parameters Frequency, dissipation, modeled values of mass, thickness and viscoelasticity
Import/export Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT

Dimensions

Electronics unit (H x W x L in cm) 18 x 36x 21
Chamber (H x W x L in cm) 12 x 23 x 34

 

* The temperature stability depends on variations in how the ambient temperature affect the warming or cooling of the chamber.
** One sensor, one frequency.
*** Data from one sensor in single frequency mode. One data point collected every 5 seconds. The Sauerbrey relation is assumed to be valid.
**** Data from all sensors in multiple frequency modes (all harmonics) are collected within 1 second. The Sauerbrey relation is assumed to be valid.

All specifications are subject to change without notice.

Tillämpning

Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

QSense Analyzer används för att mäta fenomen kopplade till en yta. Exempel på förlopp som analyseras är inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, uppbyggnad/nedbrytning, tvärbindning, svällning/kollaps. Molekylära interaktioner och reaktioner mäts med avseende på massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet.

QSense Analyzer har 4 kanaler, vilket ger en stor mängd analysdata.

Teknik

En QCM-sensor är en tunn skiva av kvarts mellan guldelektroder.
Genom att applicera en växelspänning över elektroderna fås det piezoelektriska materialet kvarts att oscillera. Resonansfrekvensen hos sensorn bestäms av bland annat dess totala massa, dvs sensorn tillsammans med eventuellt kopplat skikt av material/film, inklusive lösningsmedel (ofta vatten). Resonansfrekvensen går ner när molekyler binder till ytan och en film kopplas till sensorn. Om filmen är tunn (ca 0,1nm till 1um) och stel är frekvensminskningen proportionell mot filmens massa (enligt Sauerbrey ekvation). På detta sätt fungerar QCM som en mycket känslig våg. Om filmen är mjuk ger Sauerbrey ett falskt värde på denna massa, och man behöver istället använda sig av modellering vilket ger en mer äkta bild av massupptag/förlust. Detta görs med QSense-instrument.

Till skillnad från andra QCM-instrument så mäter QCM-D både resonansfrekvens och energidämpning hos den fritt oscillerande sensorn, vilket ger resultat snabbare och mer exakt, dessutom med extra information om filmen reologiska egenskaper.

Vanliga tillämpningar av QCM-D inkluderar mätning av proteiner, polymerer, lipida bilager, membran, ytaktiva medel, nanostrukturer och celler som interagerar med ytor.

Mass- och strukturförändringar
I en adsorberad film kan vattenhalten vara så hög som 95% beroende på molekyl och vilken typ av yta du studerar. Om långa, raka molekyler adsorberar ”liggandes” platt till en yta kommer lite vatten att kopplas till molekylerna. Men om de adsorberas stående, kommer mycket vatten att kopplas. QCMD mäter den så kallade våta massan och kan följa ett förlopp där vattenupptag och vattenförlust i ett system registreras i realtid.

Med QSense instrument mäts både resonansfrekvens och dämpning för flera övertoner, och genom mjukvaran Dfind får du i realtid information om din films massa, tjocklek, och strukturella egenskaper. Kinetik för strukturella förändringar och massförändringar erhålls samtidigt med QCM-D.

Biolin Qsence film

Användarvänlighet och Support

Med mjukvaran Dfind analyseras QCMD-data effektivt och smart. Intuitiv och stegvis analys som ger dig guidad modellering, materialbibliotek, autoplotting, verktyg som automatiserar shift-, rate- och slopeanalys och presenterar just de resultat du är intresserad av. Analys av flera dataset samtidigt och återanvändning av analysparametrar gör batchprocessing smidigare än någonsin!

Med QSense långa erfarenhet av QCMD finns dels en stor kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvara, applikationer och best-practises uppbyggd internt, liksom ett stort nätverk av kunniga användare. Support och delaktighet är en del av att äga ett QSense-instrument.

Länkar

Läs mer om QSense Analyzer
Läs mer om analys med QCM-D
QCM Instrumentor – vilket instrument passar dig bäst?

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen