Biolin Scientific KSV NIMA Nanoparticle Deposition

Paketlösning för nanopartikeldeponering. Med Langmuir-Blodgett Medium system, MicroBAM och Langmuir-Schaefer.

Biolin Scientific KSV NIMA Nanoparticle Deposition

Paketlösning för nanopartikeldeponering. Med Langmuir-Blodgett Medium system, MicroBAM och Langmuir-Schaefer.

System för att skapa tunna filmer och coatings med nanopartiklar. Systemet ger full kontroll på fasövergångar och specifik molekylarea samt kontrollerar visuellt kvalité och packningsmönster före en horisontell deponering på fast substrat. Alla verktyg i ett paket – KSV NIMA Nanoparticle Deposition.

Nanoparticle Deposition består av:

 • Langmuir-Blodgett medium-tråg
 • MicroBAM (Brewster Angle Microscope)
 • Langmuir Schaefer horisontell hållare för substrat

Langmuir-Blodgett / Schaefer jämfört med andra coating-tekniker:

 • Exakt kontroll över packningstäthet
 • Exakt kontroll av filmtjocklek
 • Homogen beläggning över relativt stora ytor
 • Rumsmiljö
 • Multilager med varierande lagerstruktur
 • Flexibilitet i val av partiklar/molekyler och substrat
 • Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan optiskt kontrolleras före överföring till substrat.

 

Kvalitet och funktion

Trågen, inklusive LB-brunn, tillverkas ur ett stycke PTFE – enklare rengöring och ingen risk för kontaminering från limmer och ytbeläggningar.
Justerbara ben – oberoende av var du ställer tråget kan du skapa en horisontell yta
Lokaliseringsstift för trågpositionering – oavsett vilket av de utbytbara trågen du använder, monteras det alltid i korrekt position i ramen
Lägesbrytare för barriärer – du behöver inte oroa dig för att köra sönder barriärer, skada motor eller andra delar av systemet
Översvämningskanal – eventuell vätska som rinner över kanten på ditt tråg hamnar inte på labb-bänken, utan fångas upp av en yttre kanal, som går runt hela tråget.
Termostaterbara tråg för relevant och konstant temperatur

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Tillämpning

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) används inom flera områden, där flytande tunna filmer studeras (Langmuirfilmer) och /eller överförs till fasta substrat i ett eller flera välorganiserade lager (Langmuir-Blodgett).
Med MicroBAM kan man förutom att avläsa olika fasövergångar och maximal packningsdensitet i en isoterm också följa förloppet visuellt.

Användningsområden för LB

Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan kontrolleras innan överföring till substrat. På så sätt undviks onödig tid och arbete med att deponera undermåliga filmer.

När du vill optimera parametrar för tillverkande och överföring av dina tunna filmer är det en stor hjälp att följa processen visuellt. Parametrar som är viktiga för en bra LB-film-deponering är barriärernas kompressionshastighet, väntetid, temperatur och sub-fasens sammansättning.

Användningsområden för Langmuir

 • Studera ett monolager / tunn film. Du kan se fasförändringar, fas-separering, domän – bildning, storlek, form och packningsmönster.
 • Följa ytreaktioner i realtid, till exempel fotokemiska reaktioner, enzymkinetik och polymerisering.
 • Studera ytaktiva material och processer så som proteinadsorption eller nano-partiklars flotation.

Teknik

Kameran ger en spatial upplösning på 12 mikrometer, vilket tillsammans med ett brett synfält, ger ett optimalt system för att se filmers homogenitet och studera domäner. Du kan ta stillbilder när du vill manuellt -eller automatiskt som en funktion av tid eller ytspänning/tryck.

Länkar

Läs mer om produkten Nanoparticle Deposition
Läs mer om Langmuir och Langmuir-Blodgett
Läs mer om Brewster Angle Microscopy

System för att skapa tunna filmer och coatings med nanopartiklar. Systemet ger full kontroll på fasövergångar och specifik molekylarea samt kontrollerar visuellt kvalité och packningsmönster före en horisontell deponering på fast substrat. Alla verktyg i ett paket – KSV NIMA Nanoparticle Deposition.

Nanoparticle Deposition består av:

 • Langmuir-Blodgett medium-tråg
 • MicroBAM (Brewster Angle Microscope)
 • Langmuir Schaefer horisontell hållare för substrat

Langmuir-Blodgett / Schaefer jämfört med andra coating-tekniker:

 • Exakt kontroll över packningstäthet
 • Exakt kontroll av filmtjocklek
 • Homogen beläggning över relativt stora ytor
 • Rumsmiljö
 • Multilager med varierande lagerstruktur
 • Flexibilitet i val av partiklar/molekyler och substrat
 • Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan optiskt kontrolleras före överföring till substrat.

 

Kvalitet och funktion

Trågen, inklusive LB-brunn, tillverkas ur ett stycke PTFE – enklare rengöring och ingen risk för kontaminering från limmer och ytbeläggningar.
Justerbara ben – oberoende av var du ställer tråget kan du skapa en horisontell yta
Lokaliseringsstift för trågpositionering – oavsett vilket av de utbytbara trågen du använder, monteras det alltid i korrekt position i ramen
Lägesbrytare för barriärer – du behöver inte oroa dig för att köra sönder barriärer, skada motor eller andra delar av systemet
Översvämningskanal – eventuell vätska som rinner över kanten på ditt tråg hamnar inte på labb-bänken, utan fångas upp av en yttre kanal, som går runt hela tråget.
Termostaterbara tråg för relevant och konstant temperatur

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Tillämpning

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) används inom flera områden, där flytande tunna filmer studeras (Langmuirfilmer) och /eller överförs till fasta substrat i ett eller flera välorganiserade lager (Langmuir-Blodgett).
Med MicroBAM kan man förutom att avläsa olika fasövergångar och maximal packningsdensitet i en isoterm också följa förloppet visuellt.

Användningsområden för LB

Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan kontrolleras innan överföring till substrat. På så sätt undviks onödig tid och arbete med att deponera undermåliga filmer.

När du vill optimera parametrar för tillverkande och överföring av dina tunna filmer är det en stor hjälp att följa processen visuellt. Parametrar som är viktiga för en bra LB-film-deponering är barriärernas kompressionshastighet, väntetid, temperatur och sub-fasens sammansättning.

Användningsområden för Langmuir

 • Studera ett monolager / tunn film. Du kan se fasförändringar, fas-separering, domän – bildning, storlek, form och packningsmönster.
 • Följa ytreaktioner i realtid, till exempel fotokemiska reaktioner, enzymkinetik och polymerisering.
 • Studera ytaktiva material och processer så som proteinadsorption eller nano-partiklars flotation.

Teknik

Kameran ger en spatial upplösning på 12 mikrometer, vilket tillsammans med ett brett synfält, ger ett optimalt system för att se filmers homogenitet och studera domäner. Du kan ta stillbilder när du vill manuellt -eller automatiskt som en funktion av tid eller ytspänning/tryck.

Länkar

Läs mer om produkten Nanoparticle Deposition
Läs mer om Langmuir och Langmuir-Blodgett
Läs mer om Brewster Angle Microscopy

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen