Biolin Scientific KSV NIMA MicroBAM

Med KSV NIMAs MicroBAM kan du visuellt kontrollera packningstäthet och struktur hos monolager och andra tunna filmer, en teknik som används både i utveckling och kvalitetskontroll, för molekyler såsom lipider, proteiner, nanopartklar med flera.

Biolin Scientific KSV NIMA MicroBAM

Med KSV NIMAs MicroBAM kan du visuellt kontrollera packningstäthet och struktur hos monolager och andra tunna filmer, en teknik som används både i utveckling och kvalitetskontroll, för molekyler såsom lipider, proteiner, nanopartklar med flera.

MicroBAM (Brewster Angle Microscope)

MicroBAM hjälper dig att optimera och kontrollera kvaliteten på flytande monolager eller andra tunna filmer före deponering på fast substrat och är ett viktigt visuellt verktyg för studier av Langmuirfilmer.

Filmkvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan kontrolleras innan överföring till substrat – onödig tid och arbete med att deponera undermåliga filmer undviks. Optimera parametrar för produktion och överföring av dina tunna filmer – finjustera barriärpositioner, kompressionshastighet, väntetid, temperatur och subfasens sammansättning.

Precision

KSV NIMA MicroBAM ger en spatial upplösning på 12 um, vilket tillsammans med ett brett synfält, ger ett optimalt system för att se filmers homogenitet och studera domäner.
Du kan ta stillbilder när du vill manuellt -eller automatiskt som en funktion av tid eller ytspänning/tryck.

Flexibilitet

MicroBAM är kompatibelt med de flesta av Biolin Scientifics L&LB tråg, och kopplas snabbt in via USB. Ett tillbehör där du bokstavligen är i gång på ett par minuter.

 • Studera monolager / tunn film. Du kan se fasförändringar, fasseparering, domänbildning, storlek, form och packningsmönster.
 • Följ ytreaktioner i realtid., till exempel fotokemiska reaktioner, enzymkinetik och polymerisering.
 • Studera ytaktiva material och processer så som proteinadsorption eller nano-partiklars flotation.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Tillämpning

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) används inom flera områden, där flytande tunna filmer studeras (Langmuirfilmer) och /eller överförs till fasta substrat i ett eller flera välorganiserade lager (Langmuir-Blodgett). Med MicroBAM kan man förutom att avläsa olika fasövergångar och maximal packningsdensitet i en isoterm också följa förloppet visuellt.

Användningsområden för LB

 • Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan kontrolleras innan överföring till substrat. På så sätt undviks onödig tid och arbete med att deponera undermåliga filmer.
 • När du vill optimera parametrar för tillverkande och överföring av dina tunna filmer är det en stor hjälp att följa processen visuellt. Parametrar som är viktiga för en bra LB-film-deponering är barriärernas kompressionshastighet, väntetid, temperatur och sub-fasens sammansättning.

Användningsområden för Langmuir

 • Studera ett monolager / tunn film. Du kan se fasförändringar, fas-separering, domän – bildning, storlek, form och packningsmönster.
 • Följa ytreaktioner i realtid, till exempel fotokemiska reaktioner, enzymkinetik och polymerisering.
 • Studera ytaktiva material och processer så som proteinadsorption eller nano-partiklars flotation.

Teknik

Kameran ger en spatial upplösning på 12 mikrometer, vilket tillsammans med ett brett synfält, ger ett optimalt system för att se filmers homogenitet och studera domäner. Du kan ta stillbilder när du vill, manuellt eller automatiskt, som en funktion av tid eller ytspänning/tryck.

Länkar

Läs mer om produkten MicroBAM
Läs mer om Brewster Angle Microscopy teknik

MicroBAM (Brewster Angle Microscope)

MicroBAM hjälper dig att optimera och kontrollera kvaliteten på flytande monolager eller andra tunna filmer före deponering på fast substrat och är ett viktigt visuellt verktyg för studier av Langmuirfilmer.

Filmkvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan kontrolleras innan överföring till substrat – onödig tid och arbete med att deponera undermåliga filmer undviks. Optimera parametrar för produktion och överföring av dina tunna filmer – finjustera barriärpositioner, kompressionshastighet, väntetid, temperatur och subfasens sammansättning.

Precision

KSV NIMA MicroBAM ger en spatial upplösning på 12 um, vilket tillsammans med ett brett synfält, ger ett optimalt system för att se filmers homogenitet och studera domäner.
Du kan ta stillbilder när du vill manuellt -eller automatiskt som en funktion av tid eller ytspänning/tryck.

Flexibilitet

MicroBAM är kompatibelt med de flesta av Biolin Scientifics L&LB tråg, och kopplas snabbt in via USB. Ett tillbehör där du bokstavligen är i gång på ett par minuter.

 • Studera monolager / tunn film. Du kan se fasförändringar, fasseparering, domänbildning, storlek, form och packningsmönster.
 • Följ ytreaktioner i realtid., till exempel fotokemiska reaktioner, enzymkinetik och polymerisering.
 • Studera ytaktiva material och processer så som proteinadsorption eller nano-partiklars flotation.

 

Kontakta produktspecialist:

Ulrika Lundgren
ulrika.lundgren@bergmanlabora.se
Tel: 08-625 18 09

Tillämpning

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) används inom flera områden, där flytande tunna filmer studeras (Langmuirfilmer) och /eller överförs till fasta substrat i ett eller flera välorganiserade lager (Langmuir-Blodgett). Med MicroBAM kan man förutom att avläsa olika fasövergångar och maximal packningsdensitet i en isoterm också följa förloppet visuellt.

Användningsområden för LB

 • Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan kontrolleras innan överföring till substrat. På så sätt undviks onödig tid och arbete med att deponera undermåliga filmer.
 • När du vill optimera parametrar för tillverkande och överföring av dina tunna filmer är det en stor hjälp att följa processen visuellt. Parametrar som är viktiga för en bra LB-film-deponering är barriärernas kompressionshastighet, väntetid, temperatur och sub-fasens sammansättning.

Användningsområden för Langmuir

 • Studera ett monolager / tunn film. Du kan se fasförändringar, fas-separering, domän – bildning, storlek, form och packningsmönster.
 • Följa ytreaktioner i realtid, till exempel fotokemiska reaktioner, enzymkinetik och polymerisering.
 • Studera ytaktiva material och processer så som proteinadsorption eller nano-partiklars flotation.

Teknik

Kameran ger en spatial upplösning på 12 mikrometer, vilket tillsammans med ett brett synfält, ger ett optimalt system för att se filmers homogenitet och studera domäner. Du kan ta stillbilder när du vill, manuellt eller automatiskt, som en funktion av tid eller ytspänning/tryck.

Länkar

Läs mer om produkten MicroBAM
Läs mer om Brewster Angle Microscopy teknik

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Kontakta oss

Andra köpte även

Relaterade produkter

Till toppen