Biolin Scientific KSV NIMA Langmuir & Langmuir-Blodgett

Ett utbud av L och LB med en bredd, kvalitet, användarvänlighet och flexibilitet som inte finns någon annanstans. Med KSV NIMAs system kan du skapa monolager och tunna filmer med precist kontrollerad packningsdensitet och studera fysiska fenomen med dokumenterad noggrannhet.

Biolin Scientific KSV NIMA Langmuir & Langmuir-Blodgett

Ett utbud av L och LB med en bredd, kvalitet, användarvänlighet och flexibilitet som inte finns någon annanstans. Med KSV NIMAs system kan du skapa monolager och tunna filmer med precist kontrollerad packningsdensitet och studera fysiska fenomen med dokumenterad noggrannhet.

Marknadens bredaste produktportfölj för Langmuir och Langmuir-Blodgett. Helgjutna PTFE-tråg, smart och funktionell design, marknadens största variation av trågstorlekar, trågfunktioner och tillval för analys och kontroll av filmer.

Kvalitet och funktion

Trågen, inklusive LB-brunn, tillverkas ur ett stycke PTFE – enklare rengöring och ingen risk för kontaminering från limmer och ytbeläggningar.
Justerbara ben – oberoende av var du ställer tråget kan du skapa en horisontell yta
Lokaliseringsstift för trågpositionering – oavsett vilket av de utbytbara trågen du använder, monteras det alltid i korrekt position i ramen
Lägesbrytare för barriärer – du behöver inte oroa dig för att köra sönder barriärer, skada motor eller andra delar av systemet
Översvämningskanal – eventuell vätska som rinner över kanten på ditt tråg hamnar inte på labb-bänken, utan fångas upp av en yttre kanal, som går runt hela tråget.
Termostaterbara tråg för relevant och konstant temperatur

 

Flexibilitet

En öppen och modulär design gör att du kan se och karaktärisera din film både under tillverkning och före överföring till substrat. Du kan använda flera trågstorlekar och trågtyper till en och samma ram, med lokaliseringsstift är det superenkelt att byta mellan olika tråg för olika uppgifter. Marknadens största utbud av trågstorlekar, trågtyper och tillbehör för karakterisering.

 • Lätt att addera karakterisering med till exempel microBAM (Brewster Angle Microscope), SPOT (Surface Potential sensor) eller kombinera med ISR (interfacial Shear Rheometer) för att mäta viskoelastiska egenskaper i tunna filmer eller interface.
 • Wilhelmy-plattor i Pt eller engångs av papper för att undvika rengöring och kontamineringsrisk.
 • Mjukvara med alla funktioner för att styra och analysera, inklusive de olika karakteriserings-modulerna.

Skulle utbudet inte innehålla exakt det du behöver gör KSV NIMA kundanpassningar på förfrågan.

 

Kontakta produktspecialist:

Susanna Henriksson
Susanna.henriksson@bergmanlabora.se
Tel: 046-501 80

Tillämpning

Langmuir och Langmuir-Blodgett används inom flera områden, där flytande tunna filmer studeras (Langmuirfilmer) och/eller överförs till fasta substrat i ett eller flera välorganiserade lager (Langmuir-Blodgettfilmer)

Trots att tekniken är traditionell så växer användningen inom nya områden, såsom till exempel:

 • Funktionella ytbeläggningar med nanopartiklar, med design av specifika ytegenskaper som optisk reflektivitet, biokompabilitet, vätbarhet, konduktivitet, vidhäftning m.fl.
 • Modell-system för cellmembran, där struktur- och funktionseffekter av toxiner eller läkemedel på lipida bilager kan studeras.
 • Filmer av nya biopolymerer kan studeras med avseende på tvärbindning, stabilitet, nedbrytning med mera.
 • Studie av proteiner, lipider och andra amfifila molekyler, där adsorption, stabilitet, struktur och samspel ofta är viktiga egenskaper.
 • I kombination med Interfacial rheology, bestämning av filmstabilitet, fasövergångar och reaktioner

Langmuir-Blodgett har en rad fördelar vid jämförelse med andra coating-tekniker:

 • Exakt kontroll över packningstätheten
 • Exakt kontroll av filmtjocklek
 • Homogen beläggning över stora ytor
 • Systemet jobbar i normal rumsmiljö
 • Multilager med varierande lagerstruktur kan skapas
 • Flexibilitet i val av partiklar/molekyler och substrat
 • Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan optiskt kontrolleras innan överföring till substrat.

Flexibilitet

En öppen och modulär design gör att du kan inspektera och karaktärisera din film både under skapandet och före överföring till substrat. Du kan använda flera trågstorlekar och trågtyper till en och samma ram, med lokaliseringsstift är det superenkelt att byta tråg med perfekt positionering.

Med marknadens största utbud av trågstorlekar, trågtyper och tillbehör för karakterisering hjälper vi dig gärna att hitta exakt den konfiguration som passar dina behov.

Kvalitet

Trågen, inklusive brunn för LB, tillverkas ur ett enda stycke PTFE, vilket underlättar rengöring (som är A och O för L & LB!) och eliminerar risken för kontaminering från limmer och ytbeläggningar. För säker och högkvalitativ användning kommer systemen med:

 • Justerbara ben – oberoende av var du ställer tråget kan du skapa en horisontell yta.
 • Lokaliseringsstift för trågplacering – oavsett vilket av de utbytbara trågen du använder, monteras det alltid i korrekt position i ramen.
 • Lägesbrytare för barriärer – du behöver inte oroa dig för att köra sönder barriär, skada motor eller andra delar av systemet.
 • Översvämningskanal – eventuell vätska som rinner över kanten på ditt tråg hamnar inte på labbänken, utan fångas upp av en yttre kanal, som går runt hela tråget.
 • Termostaterbara tråg för konstant och relevant temperatur.

Användarvänlighet och Support

Biolin Scientific Langmuir och Langmuir-Blodgett mäter ytspänning/surface pressure med hjälp av vågbaserad Wilhelmy-metod, där du kan välja att använda Wilhelmy-plattor av papper (engångs) för att undvika rengöring och kontamineringsrisk. KSV NIMA mjukvara innehåller alla funktioner för att styra och analysera, inklusive de olika karakteriserings-modulerna.

Teknik

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) och Langmuir-Schaefer (LS) kan skapa och analysera filmer som är så tunna som ett molekyllager med full kontroll över packningstäthet.
Detta görs genom att sprida molekyler på en vätskeyta (oftast, men inte enbart vattenfas) och sedan komprimera ytan med rörliga barriärer. Barriärerna förs samman till det att molekylerna som initialt är så långt ifrån varandra att de kan jämföras med gasfas, via vätskefas till att de är så tätt packade att de kan anses vara ett flytande två-dimensionellt fast material. Samtidigt som detta görs mäts ytspänning (surface pressure) och man kan följa förloppet genom en isoterm där surface pressure plottas mot specifik yta (hur stor yta varje molekyl upptar).

Förutom att avläsa i en isoterm när uppnått maximal packningsdensitet, kan man också med hjälp av en MicroBAM (Brewster Angle Microscope) simultant följa förloppet visuellt.

Överföring till ett vertikalt nedfört substrat (Langmuir-Blodgett) eller ett horisontellt doppat substrat (Langmuir-Schaefer) sker sedan med stor precision samtidigt som barriärerna är aktiva och håller packningstätheten konstant. På det sättet kan mycket homogena och perfekta molekylära filmer överföras. Processen kan upprepas flera gånger med samma eller olika molekyler/partiklar och på så sätt kan multilager skapas med stor kontroll av packningstäthet och filmtjocklek.

Länkar

Läs mer om KSV NIMA Langmuir och Langmuir-Blodgett sortiment
Läs mer om L och LB tråg storlekar och specifikationer
Läs mer om Langmuir och Langmuir-Blodgett experiment

Marknadens bredaste produktportfölj för Langmuir och Langmuir-Blodgett. Helgjutna PTFE-tråg, smart och funktionell design, marknadens största variation av trågstorlekar, trågfunktioner och tillval för analys och kontroll av filmer.

Kvalitet och funktion

Trågen, inklusive LB-brunn, tillverkas ur ett stycke PTFE – enklare rengöring och ingen risk för kontaminering från limmer och ytbeläggningar.
Justerbara ben – oberoende av var du ställer tråget kan du skapa en horisontell yta
Lokaliseringsstift för trågpositionering – oavsett vilket av de utbytbara trågen du använder, monteras det alltid i korrekt position i ramen
Lägesbrytare för barriärer – du behöver inte oroa dig för att köra sönder barriärer, skada motor eller andra delar av systemet
Översvämningskanal – eventuell vätska som rinner över kanten på ditt tråg hamnar inte på labb-bänken, utan fångas upp av en yttre kanal, som går runt hela tråget.
Termostaterbara tråg för relevant och konstant temperatur

 

Flexibilitet

En öppen och modulär design gör att du kan se och karaktärisera din film både under tillverkning och före överföring till substrat. Du kan använda flera trågstorlekar och trågtyper till en och samma ram, med lokaliseringsstift är det superenkelt att byta mellan olika tråg för olika uppgifter. Marknadens största utbud av trågstorlekar, trågtyper och tillbehör för karakterisering.

 • Lätt att addera karakterisering med till exempel microBAM (Brewster Angle Microscope), SPOT (Surface Potential sensor) eller kombinera med ISR (interfacial Shear Rheometer) för att mäta viskoelastiska egenskaper i tunna filmer eller interface.
 • Wilhelmy-plattor i Pt eller engångs av papper för att undvika rengöring och kontamineringsrisk.
 • Mjukvara med alla funktioner för att styra och analysera, inklusive de olika karakteriserings-modulerna.

Skulle utbudet inte innehålla exakt det du behöver gör KSV NIMA kundanpassningar på förfrågan.

 

Kontakta produktspecialist:

Susanna Henriksson
Susanna.henriksson@bergmanlabora.se
Tel: 046-501 80

Tillämpning

Langmuir och Langmuir-Blodgett används inom flera områden, där flytande tunna filmer studeras (Langmuirfilmer) och/eller överförs till fasta substrat i ett eller flera välorganiserade lager (Langmuir-Blodgettfilmer)

Trots att tekniken är traditionell så växer användningen inom nya områden, såsom till exempel:

 • Funktionella ytbeläggningar med nanopartiklar, med design av specifika ytegenskaper som optisk reflektivitet, biokompabilitet, vätbarhet, konduktivitet, vidhäftning m.fl.
 • Modell-system för cellmembran, där struktur- och funktionseffekter av toxiner eller läkemedel på lipida bilager kan studeras.
 • Filmer av nya biopolymerer kan studeras med avseende på tvärbindning, stabilitet, nedbrytning med mera.
 • Studie av proteiner, lipider och andra amfifila molekyler, där adsorption, stabilitet, struktur och samspel ofta är viktiga egenskaper.
 • I kombination med Interfacial rheology, bestämning av filmstabilitet, fasövergångar och reaktioner

Langmuir-Blodgett har en rad fördelar vid jämförelse med andra coating-tekniker:

 • Exakt kontroll över packningstätheten
 • Exakt kontroll av filmtjocklek
 • Homogen beläggning över stora ytor
 • Systemet jobbar i normal rumsmiljö
 • Multilager med varierande lagerstruktur kan skapas
 • Flexibilitet i val av partiklar/molekyler och substrat
 • Filmens kvalitet, packningstäthet och packningsmönster kan optiskt kontrolleras innan överföring till substrat.

Flexibilitet

En öppen och modulär design gör att du kan inspektera och karaktärisera din film både under skapandet och före överföring till substrat. Du kan använda flera trågstorlekar och trågtyper till en och samma ram, med lokaliseringsstift är det superenkelt att byta tråg med perfekt positionering.

Med marknadens största utbud av trågstorlekar, trågtyper och tillbehör för karakterisering hjälper vi dig gärna att hitta exakt den konfiguration som passar dina behov.

Kvalitet

Trågen, inklusive brunn för LB, tillverkas ur ett enda stycke PTFE, vilket underlättar rengöring (som är A och O för L & LB!) och eliminerar risken för kontaminering från limmer och ytbeläggningar. För säker och högkvalitativ användning kommer systemen med:

 • Justerbara ben – oberoende av var du ställer tråget kan du skapa en horisontell yta.
 • Lokaliseringsstift för trågplacering – oavsett vilket av de utbytbara trågen du använder, monteras det alltid i korrekt position i ramen.
 • Lägesbrytare för barriärer – du behöver inte oroa dig för att köra sönder barriär, skada motor eller andra delar av systemet.
 • Översvämningskanal – eventuell vätska som rinner över kanten på ditt tråg hamnar inte på labbänken, utan fångas upp av en yttre kanal, som går runt hela tråget.
 • Termostaterbara tråg för konstant och relevant temperatur.

Användarvänlighet och Support

Biolin Scientific Langmuir och Langmuir-Blodgett mäter ytspänning/surface pressure med hjälp av vågbaserad Wilhelmy-metod, där du kan välja att använda Wilhelmy-plattor av papper (engångs) för att undvika rengöring och kontamineringsrisk. KSV NIMA mjukvara innehåller alla funktioner för att styra och analysera, inklusive de olika karakteriserings-modulerna.

Teknik

Langmuir (L) och Langmuir-Blodgett (LB) och Langmuir-Schaefer (LS) kan skapa och analysera filmer som är så tunna som ett molekyllager med full kontroll över packningstäthet.
Detta görs genom att sprida molekyler på en vätskeyta (oftast, men inte enbart vattenfas) och sedan komprimera ytan med rörliga barriärer. Barriärerna förs samman till det att molekylerna som initialt är så långt ifrån varandra att de kan jämföras med gasfas, via vätskefas till att de är så tätt packade att de kan anses vara ett flytande två-dimensionellt fast material. Samtidigt som detta görs mäts ytspänning (surface pressure) och man kan följa förloppet genom en isoterm där surface pressure plottas mot specifik yta (hur stor yta varje molekyl upptar).

Förutom att avläsa i en isoterm när uppnått maximal packningsdensitet, kan man också med hjälp av en MicroBAM (Brewster Angle Microscope) simultant följa förloppet visuellt.

Överföring till ett vertikalt nedfört substrat (Langmuir-Blodgett) eller ett horisontellt doppat substrat (Langmuir-Schaefer) sker sedan med stor precision samtidigt som barriärerna är aktiva och håller packningstätheten konstant. På det sättet kan mycket homogena och perfekta molekylära filmer överföras. Processen kan upprepas flera gånger med samma eller olika molekyler/partiklar och på så sätt kan multilager skapas med stor kontroll av packningstäthet och filmtjocklek.

Länkar

Läs mer om KSV NIMA Langmuir och Langmuir-Blodgett sortiment
Läs mer om L och LB tråg storlekar och specifikationer
Läs mer om Langmuir och Langmuir-Blodgett experiment

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Våra produktspecialister kan hjälpa dig att välja rätt instrument för din verksamhet.

Andra köpte även

Relaterade produkter