Tensiometer

Biolin Scientific Attension vågbaserade tensiometrar (force tensiometers) omfattar helautomatiska forskningssystem såväl som manuella instrument för enklare kvalitetskontroll av kemiska produkter, läkemedel, färger, livsmedel, rengöring med mera. DuNouy-ring, Wilhelmy-platta eller stav används som mätprob i analys av ytspänning, gränsspänning (även kallad mellanfasspänning eller interfacial tension, IFT), dynamisk kontaktvinkel, ytenergi (surface free energy, SFE) och CMC (Critical Micelle Concentration). Med ytterligare tillvalsprober kan också densitet, pulvervätning, sedimentering och adhesion mätas.

 • Biolin Scientific Sigma 700

  Biolin Scientific Sigma 700

 • Biolin Scientific Sigma 700

  Biolin Scientific Sigma 701

 • Biolin Scientific Sigma 702

 • Biolin Scientific Sigma 703D

 • Biolin Scientific Sigma 702ET

 • Biolin Scientific Sigma Tillbehör

  Biolin Scientific Sigma Tillbehör

 • Biolin Scientific Sigma One Attension mjukvara