Quartz Crystal Microbalance (QCM-D)

Marknadsledande QCM-D (kvartsmikrovåg med dissipationsmätning) för analys av molekylära interaktioner, materials ytegenskaper och/eller fenomen kopplade till en yta. Inbindning, frisläppning, adsorption, desorption, tvärbindning, swelling är vanligt att analysera. System som studeras varierar stort: protein-affinitet, oxidering av metaller, biofouling, uppbyggnad av nano-brushes, tensiders tvätteffektivitet, celler, etsning av glas m.fl. Massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet kvantifieras. Analysen sker i realtid, label-free och med nanogram känslighet.

  • Biolin Scientific QSense Pro

  • Biolin Scientific QSense Analyzer

  • Biolin Scientific QSense Explorer

  • Biolin Scientific QSense sensorer

  • Biolin Scientific QSense moduler & Tillbehör

  • Biolin Scientific QSense High Pressure

  • Biolin Scientific QSense Initiator

  • Biolin Scientific QSense Omni

  • Biolin Scientific Dfind mjukvara