Sotax

 • Sotax AT50 Helautomatisk hårdhetstestare

 • Sotax Semi-Automated Dissolution Tester – USP 1/2/5/6 (ATS)

 • Sotax MT50 Manuell hårdhetstestare

 • Sotax DT50 automatiskt sönderfallsbad

 • Sotax ST50 Semi-automatisk hårdhetstestare

 • Sotax Q-doc (mjukvara)

 • Sotax FT2 Friabilitetstestare

 • Fully-Automated Dissolution Tester – USP 1/2/5/6 (ATF/AT MD/AT 70smart)

 • Sotax Manual Dissolution Tester – USP 1/2/5/6 (AT)

 • Sotax Flow-through Cell Dissolution Testing – USP 4

 • Sotax DT2 manuellt sönderfallsbad

 • Sotax TD1 Pulverdensitetsmätare