Frisättning

Frisättning är ett test som används bl.a. inom läkemedelsindustrin för att karakterisera upplösningsegenskaperna för den aktiva substansen. Olika testmetoder för upplösning beskrivs i USP, Ph.Eur och andra internationella farmakopéer samt enligt FDA-riktlinjer. Medan standardtabletter typiskt testas enligt paddelmetoden (USP 2) testas flytande doseringsformer såsom kapslar med hjälp av korgmetoden (USP 1). Paddle – over disk (USP 5) och roterande cylinder (USP 6) används för transdermala doseringsformer som tex läkemedelsplåster. Inom denna kategori hittar ni frisättningsbad för metoder USP 1, USP 2, USP3, USP 4, USP 5 och US.

  • Sotax Semi-Automated Dissolution Tester – USP 1/2/5/6 (ATS)

  • Sotax Q-doc (mjukvara)

  • Fully-Automated Dissolution Tester – USP 1/2/5/6 (ATF/AT MD/AT 70smart)

  • Sotax Manual Dissolution Tester – USP 1/2/5/6 (AT)

  • Sotax Flow-through Cell Dissolution Testing – USP 4

  • Sotax MPS Mediaberedare

  • Sotax Winsotax (mjukvara)

  • Sotax DVC-24 frisättningsbad rengöring