Automatisk provberedning

Volumetrisk beredning av fasta eller flytande orala doseringsformer, API, krämer kräver exakt utförande av flera mödosamma steg. Automatiserad provberedning förbättrar laboratorieproduktiviteten genom att minimera resursallokering för repetitiva uppgifter som provvägning, extraktion, filtrering, utspädning och överföring till analysenheter. Detta möjliggör omarbetning av laboratoriepersonal för att uppdragskritiska uppgifter som dataanalys, rapportering och anteckningsboksdokumentation. Automatiserade procedurer minskar även lösningsmedelsanvändningen och mängden farligt avfall samtidigt som analytikerns säkerhet förbättras genom mindre exponering för farliga reagenser och prover.

  • Sotax ASP automatisk provberedningsstation