Vakuumpump

Vi tillhandahålla ett flertal vakuumpumpar för användning inom främst mikrobiologi och biomedicinska applikationer. Tillämpningar innefattar avlägsnande av bland annat cellkulturmedia, supernatanter efter centrifugering och tvättlösning från plattbrunnar. Modeller som Vacusafe och Vacusip från vår leverantör Integra används i stor utsträckning för vätskesugning, uppsamling och bortskaffande av biologiskt eller farligt flytande avfall.

  • INTEGRA Vacusip