Rättvänt mikroskop

Rättvända mikroskop för såväl klinisk användning som för applikationer inom forskning och industri. Mikroskopen finns i olika prisklasser för olika prover och kan konfigureras med ett flertal kontrastmetoder t.ex. ljusfält, faskontrast, mörkfält, differentiellinterferenskontrast (DIC) och fluorescens. Mikroskoptyp som används för både transparenta och/eller ogenomskinliga prover. Här hittar ni rättvända mikroskop från både Nikon Instruments och Nikon Metrology.

  • Paketerbjudande Nikon Ei med WiFi kamera

  • Paketerbjudande Nikon Si och WiFi kamera

  • Nikon Eclipse LV150N/LV100ND

  • Nikon Eclipse Si

  • Nikon Eclipse Ci

  • Nikon Eclipse Ei

  • Nikon Eclipse FN1

  • Nikon Eclipse L200/L300

  • Nikon Eclipse Ni