Polarisationsmikroskop

Polarisationsmikroskop är rättvända mikroskop med speciella komponenter för avbildning av dubbelbrytande (birefringent) prover, med tillämningar inom bland annat geologi och optisk mineralogi, och vanligt för analys av asbest. Här hittar ni polarisationsmikroskop från både Nikon Instruments och Nikon Metrology.

  • Nikon Eclipse LV100N Pol

  • Nikon Eclipse Ci Pol

  • Nikon Eclipse E200 Pol