Lightsheet

Lightsheet mikroskopsystem är fluorescensmikroskop där man använder så kallat lightsheet för att excitera en begränsad volym perpendikulär till avbildningsoptiken. Systemen avbildar stora och tjocka preparat snabbt och därför används de med fördel för större biologiska prover. Här samlar vi system för Lightsheet fluorescensmikroskopi från vår samarbetspartner M Squared.

  • M Squared Aurora