Konfokal

Konfokalmikroskop är fluorescensmikroskop som bygger på ett så kallat pin-hole för att eliminera ljus som är ur fokus. Vi har två typer av konfokalsystem; punktskanning (point scanning confocal, laser scanning confocal, LSCM, LCM) och fältskanning (spinning disk) från Nikon Instruments, CrEST Optics och Yokogawa. Dessa system används oftast inom biomedicinsk forskning, men det finns också vissa tillämpningar inom materialforskning.

  • Mikroskop konfokal Nikon AX/AXR

    Nikon AX/AXR

  • Nikon Crest X-Light V3

  • Nikon CSU-W1 SoRa

  • Nikon Crest X-Light V2 LFOV Konfokal mikroskop

    Nikon Crest X-Light V2 LFOV

  • Nikon CSU-X1