Sterilisering

Flamsterilisering är fortfarande en rutinuppgift som utförs i många mikrobiologiska laboratorier. Bunsenbrännare, som har använts sedan mitten av 1800-talet, är nu mycket säkrare. Flammonitorer antänder en flamma som släckts av misstag eller stänger av gastillförseln om den inte används. Temperaturskydd förhindrar överhettning och en brinntid som definierats av användaren ger ytterligare säkerhet för att undvika allvarliga olyckor under flamsterilisering men Fireboy och Flameboy.

  • Integra Fireboy

  • Integra Flameboy