Mediaberedare

INTEGRA har utformat en dedikerad medieberedare, även kallad agarkokare, som eliminerar tidskrävande manuella processer. Mediaclave ger en mycket kortare process där mediaberedning och sterilisering utförs i ett enda steg och agartemperaturen övervakas och kontrolleras exakt under hela processen. Permanent omrörning garanterar homogen temperatur under hela processen och den effektiva plattvärmeväxlaren underlättar snabb kylning. Dessa funktioner förhindrar mediet från överdriven värmexponering och bibehåller dess goda egenskaper. Mediaclave kan även användas som autoklav.

  • Integra MC10/MC30 Mediaclave