Kryostat

Kryostater (cryostat, cryotome) används, likt en mikrotom, för snittning. Till skillnad från en mikrotom, kyls provet i en kryostat snabbt ned och bäddas in i kryogel (OCT) inför snittning. Applikationen används oftast för biologiska prover inom klinisk patologi eller biomedicinsk forskning, men det finns också tillämpningar inom industri, både för forskning och utveckling och som ett led i kvalitetskontroll. Vi tillhandahålla flera kryostatmodeller och högkvalitativa tillbehör så som knivblad. System finns i olika prisklasser och med olika nivåer av motorisering. Här hittar ni produkter från SLEE medical.

  • SLEE Medical MNT Kryostat

  • SLEE Medical MEV Kryostat

  • SLEE Medical Tillbehör kryostater