Termogravimetri

Termogravimetri är en standardmetod för att analysera organiska, oorganiska och syntetiska material. Termogavimetrisk analys betyder i allmänhet mätningen av viktminskningen under en användardefinierad temperatur eller uppvärmningsprocess.

  • Eltra TGA THERMOSTEP

  • Eltra TGA THERMOSTEP ML