Datortomografi och Röntgeninspektion

Utrustning för datortomografi (CT) och röntgeninspektion (X-ray inspection) från Nikon Metrology, för icke-destruktiv avbildning av komposit- och metallprover inom materialforskning och som kvalitetskontroll inom industriell tillverkning. Systemen används till applikationer inom till exempel additiv tillverkning (additive manufacturing, AM) och batteritillverkning.

  • Nikon XT H 225 ST 2x

  • Nikon XT H 225

  • Nikon MCT225

  • Nikon XT V 160

  • Nikon XT H 320

  • Nikon XT V 130

  • Nikon XT H 450