Ytanalys

Instrument från vår leverantör Biolin Scientific, med starka varumärken såsom QSense, Attension och KSV NIMA. Tensiometrar som definierar kontaktvinkel, vätbarhet, ytspänning och ytenergi inom både utveckling och kontroll av coatings, ytbehandlingsmetoder och vätskor. QCM-D för kvantifiering av molekylär inbindning och struktur på nanoskala. Langmuir och Langmuir-Blodgett för tillverkning och studie av mycket tunna filmer. Även en bred portfölj av dip coaters finns representerad.

 • Biolin Scientific Theta One Attension sw

 • Biolin Scientific Dfind mjukvara

 • Biolin Scientific KSV NIMA Dip Coater

 • Biolin Scientific KSV NIMA Dip-Coaters Tillbehör

 • Biolin Scientific KSV NIMA Interfacial Shear Rheometer

 • Biolin Scientific KSV NIMA L & LB Tillbehör

 • Biolin Scientific KSV NIMA L & LB tråg

 • Biolin Scientific KSV NIMA Langmuir & Langmuir-Blodgett

 • Biolin Scientific KSV NIMA MicroBAM

 • Biolin Scientific KSV NIMA Nanoparticle Deposition

 • Biolin Scientific KSV NIMA Surface Potential Sensor

 • Biolin Scientific QSense Analyzer