Ytanalys

Instrument från vår leverantör Biolin Scientific, med starka varumärken såsom QSense, Attension och KSV NIMA. Tensiometrar som definierar kontaktvinkel, vätbarhet, ytspänning och ytenergi inom både utveckling och kontroll av coatings, ytbehandlingsmetoder och vätskor. QCM-D för kvantifiering av molekylär inbindning och struktur på nanoskala. Langmuir och Langmuir-Blodgett för tillverkning och studie av mycket tunna filmer. Även en bred portfölj av dip coaters finns representerad.

 • Biolin Scientific Theta Flow

 • Biolin Scientific QSense Pro

  Biolin Scientific QSense Pro

 • Biolin Scientific Sigma 700

  Biolin Scientific Sigma 700

 • Biolin Scientific KSV NIMA Nanoparticle Deposition

 • Biolin Scientific KSV NIMA Langmuir & Langmuir-Blodgett

  Biolin Scientific KSV NIMA Langmuir & Langmuir-Blodgett

 • Biolin Scientific QSense Analyzer Biolin Scientific QSense Analyzer

  Biolin Scientific QSense Analyzer

 • Biolin Scientific Theta Flex

  Biolin Scientific Theta Flex

 • Biolin Scientific Sigma 700

  Biolin Scientific Sigma 701

 • Biolin Scientific KSV NIMA Surface Potential Sensor

  Biolin Scientific KSV NIMA Surface Potential Sensor

 • Biolin Scientific QSense Explorer

  Biolin Scientific QSense Explorer

 • Biolin Scientific Sigma 702

 • Ytanalys Kontaktvinkel Biolin Scientific Theta Lite

  Biolin Scientific Theta Lite