Kvalitet, miljö och etik

BergmanLabora AB ska associeras med kvalitet, miljömedvetenhet och en hög affärsetik.

Kvalitetspolicy

Kvalitet i produkter och verksamhet ska vara motiv för kunder att välja oss som leverantör. Vårt kvalitetssystem reglerar hur kvaliteten i vår verksamhet och i våra produkter ska säkras. Det är lika mycket vårt uppträdande gentemot våra kunder, som våra produkters funktion, som skapar våra kunders bild av oss. Ett positivt och korrekt sätt är lika nödvändigt som problemfria produkter.
Därför arbetar vi aktivt med vår kvalitetspolicy för att ständigt försöka förbättra oss själva och produkterna vi säljer genom nära samarbete med våra leverantörer.

Läs mer om vår ISO 9001 certifiering.  

Miljöpolicy

BergmanLabora AB är ett renodlat handelsföretag utan egen tillverkning. Vår verksamhet har därmed mycket liten direkt miljöpåverkan. Vi har dock en stor möjlighet att förbättra miljön genom att påverka och samarbeta med våra leverantörer och kunder. Vi arbetar för att påverka både våra leverantörers och kunders miljöarbete. Nya leverantörer granskas och utvärderas ur miljösynpunkt innan de accepteras. I vårt sortiment har vi produkter för miljöanalys vilket naturligt skapar en hög medvetenhet i miljöfrågor bland vår personal. Regelbundna kontakter med våra miljömedvetna kunder bidrar till att vi kontinuerligt uppmärksammas på miljöfrågor.

Läs mer om vår Miljöpolicy

Affärsetik

Som en del av AddLife AB har vi i koncernen ett gemensamt synsätt kring hur vi skall bedriva vår verksamhet. Vi har en gemensam Uppförandekod som alla anställda får utbildning i och signerar.
BergmanLabora är sedan många år medlem i laboratorieleverantörernas branschförening Swedish Labtech. Föreningens mål är att främja affärsmässighet och hög informationsnivå mellan medlemsföretagen, medlemsföretagens kunder och myndigheter.
Som medlem i Swedish Labtech har BergmanLabora en affärskod som främjar sunda affärer för alla parter och bidrar till ökad effektivitet inom hälso- och sjukvård, forskning och industri samt syftar till att skapa en gemensam grund för god affärsetik för Swedish Labtechs medlemmar. 

Som kund till BergmanLabora AB behandlas dina personuppgifter i syfte att kunna bedriva en professionell affärsrelation. Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Läs mer om vår integritetspolicy nedan.

Läs mer om BergmanLaboras integritetspolicy - GDPR

Håkan Hjortsmark, VD BergmanLabora AB