Kvalitet, miljö och etik

BergmanLabora AB ska associeras med kvalitet, miljömedvetenhet och en hög affärsetik.

Kvalitet och Miljö

När du väljer att samarbeta med BergmanLabora vill vi att du ska känna dig säker på att du erbjuds produkter och tjänster med högsta kvalitet, framställda på ett hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att aktivt arbete med kvalitet och miljö och att vi granskas för det arbete vi gör. Med vår kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2015 och vår Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015 säkerställer vi detta arbete.

Kvalitet i produkter och verksamhet ska vara motiv för kunder att välja oss som leverantör. Det är lika mycket vårt uppträdande gentemot våra kunder, som våra produkters funktion, som skapar kundernas bild av oss. Ett positivt och korrekt sätt är lika nödvändigt som problemfria produkter. Därför arbetar vi för att ständigt försöka förbättra oss själva och produkterna vi säljer genom nära samarbete med våra leverantörer.

BergmanLabora AB är ett renodlat handelsföretag utan egen tillverkning. Vår verksamhet har därmed begränsad direkt miljöpåverkan. Vi har dock möjlighet att genom samarbete med våra leverantörer och kunder påverka till exempel val av produkt, transportsätt och samordning av leveranser så det sker på ett för miljön så bra sätt som möjligt. Transporter, av både oss själva och våra produkter, är det område där vi har störst miljöpåverkan. Därför ska vi aktivt arbeta med att hitta hållbara och miljömässigt motiverade lösningar för detta.

Läs mer:

ISO 9001 och 14001 certifieringsbeslut
ISO 9001 och 14001 certifikat

Miljöpolicy

 

Affärsetik

Som en del av AddLife AB har vi i koncernen ett gemensamt synsätt kring hur vi skall bedriva vår verksamhet. Vi har en gemensam Uppförandekod som alla anställda får utbildning i och signerar.
BergmanLabora är sedan många år medlem i laboratorieleverantörernas branschförening Swedish Labtech. Föreningens mål är att främja affärsmässighet och hög informationsnivå mellan medlemsföretagen, medlemsföretagens kunder och myndigheter.
Som medlem i Swedish Labtech har BergmanLabora en affärskod som främjar sunda affärer för alla parter och bidrar till ökad effektivitet inom hälso- och sjukvård, forskning och industri samt syftar till att skapa en gemensam grund för god affärsetik för Swedish Labtechs medlemmar. 

Som kund till BergmanLabora AB behandlas dina personuppgifter i syfte att kunna bedriva en professionell affärsrelation. Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Läs mer om vår integritetspolicy nedan.

Läs mer om BergmanLaboras integritetspolicy - GDPR

Håkan Hjortsmark, VD BergmanLabora AB