Xiaowei Zhuang mottar priset av Lennart Nilsson Award 2017

Jämförelse mellan STORM och konventionell mikroskopi av tvåfärgsmikrotubulär och clathrin-märkning: Tvåfärgskonventionell (vänster) och STORM (höger), bild av mikrotubuli (grön) och klathrinbelagda gropar (röda) i en cell.

Xiaowei Zhuang är mottagare av 2017 års Lennart Nilsson Award för hennes genombrott gällande upptäckter i den vackra världen av cellbiologi, som bokstavligen gör det osynliga synligt. Xiaowei Zhuang har arbetat med STORM tekniken som utvecklades i hennes laboratorium.

Xiaowei Zhuang är David B. Arnold professor i vetenskap vid Harvard Universitetet. År 2006 startade hon en metod som skulle revolutionera världen gällande fluorescensmikroskopi. Hon utvecklade en enmolekylbaserad super-resolutionsmetod i ljusmikroskopi. Metoden kallas " Stochastic Optical Reconstruction Microscopy " eller STORM. Den överträffade diffraktionsgränsen och utvidgade den rumsliga upplösningen av ljusmikroskopi med en storleksordning av några tiotals nanometer. Upplösningen av STORM utvecklades vidare på laboratoriet till några få nanometer, nästan 100 gånger högre än konventionell diffraktionsbegränsad ljusmikroskopi. Xiaowei Zhuang har sedan dess använt STORM för att belysa den vackra och lilla världen av biologi på många oväntade sätt. Nu tilldelas Xiaowei Zhuang 2017 års Lennart Nilsson Award för sina upptäckter.

Motivering

Ljusmikroskopiteknik med super resolution som har revolutionerat biovetenskapen. Med STORM-tekniken som utvecklades i Dr Xiaowei Zhuangs laboratorium har hon gjort genombrott i den vackra världen av cellbiologi, som bokstavligen gör det osynliga synligt. Hennes bilder representerar en unik kombination av teknisk behärskning, frontlinjekunskap och visuell estetik, som passar perfekt i Lennart Nilssons anda.

Om Lennart Nilsson Award

Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.