Viktig information till alla Shimadzu-kunder

Shimadzu har tagit ett strategiskt beslut att starta sin egen organisation i Sverige vilket betyder att Shimadzu Filial Sverige kommer att erbjuda försäljning och service inom Sverige för Shimadzus analytiska instrument.

This information can be found in English in the attached file below. 

Uppstarten av Shimadzu Filial Sverige och övertagandet av verksamheten från BergmanLabora sker i nära samarbete de båda parterna emellan. Det betyder att Shimadzu, med deras egen organisation, från och med 1 september 2019 tar över allt ansvar för sälj, support, service, existerande serviceavtal samt gällande garantier för kunder med Shimadzus analytiska instrument i Sverige.

De duktiga medarbetare som arbetat med Shimadzu-produkter i BergmanLabora kommer att flytta över till det nystartade bolaget, Shimadzu Filial Sverige. Dessutom har man anställt ytterligare medarbetare. Det betyder att ni som kund kommer bli väl omhändertagna av för er redan kända säljare/produktspecialister och serviceingenjörer.

Gällande serviceavtal kommer följaktligen flyttas över till Shimadzu Filial Sverige som även övertar ansvaret för att utföra framtida service och support på befintliga Shimadzu produkter. Shimadzu Filial Sverige kommer efterhand kontakta alla kunder med avtal för inplanering av utförande av servicearbetet.

Gällande garantier och produktansvar till kunder som under åren köpt Shimadzu produkter från BergmanLabora kommer också övertas av Shimadzu Filial Sverige.

Befintliga och giltiga offerter och anbud som utfärdats av BergmanLabora kommer överföras till Shimadzu Filial Sverige som kommer ansvara för all försäljning av Shimadzu produkter i Sverige. För frågor är ni välkomna att kontakta oss via [email protected]remove-this.bergmanlabora.remove-this.se eller till Shimadzu via [email protected]remove-this.shimadzu.remove-this.eu

Kind regards, 

Håkan Hjortsmark                          Lage Thaning

Managing Director                          Managing Director
BergmanLabora AB                         Shimadzu Filial Sverige