Viktig information om Windows 10 och Nikon NIS element mjukvara

Microsoft har påbörjat utrullningen av sin Windows 10 april 2020 version. Denna halvårsuppdatering har version nummer 2004.

Den HASP driver som installerats av NIS 5.21, och tidigare versioner, kommer ge s.k. ”blå-skärm” (BSOD - Blue Screen of Death) efter uppgradering till Windows 10 version 2004.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-information/status-windows-10-2004#419msgdesc

För att undvika BSOD, vänligen uppdatera HASP drivern innan uppgradering av operativsystemet.

Den senaste HASP drivern kan laddas ner här:
https://downloads.laboratory-imaging.com/HASP/Setup/HASPUserSetup.exe

För att undvika problem efter automatisk uppgradering av operativsystemet är det rekommenderat att installera denna driver på alla Windows 10 datorer.

Har du redan fått problem med BSOD så ta ur HASP nyckeln ur USB porten och låt Windows starta om i normalt läge. Efter det bör ni kunna installera den nya drivern.

Kommande version av NIS kommer inkludera alla nödvändiga drivrutiner.

Uppgradera

Många av er har en äldre version av NIS Elements så vi erbjuder just nu 20% rabatt vid uppgradering av er befintliga NIS Elements mjukvara. Kontakta oss på [email protected]remove-this.bergmanlabora.remove-this.se så tittar vi på just din licensnyckel och ser vad som är krävs för att få tillgång till senaste NIS Elements versionen. Via exempelvis Teamviewer kan vi sen hjälpa dig med installation och kalibrering.

https://www.bergmanlabora.se/sortiment/produkter/mjukvara-mikroskop/

Engelska:

Microsoft has started the role out of the Windows 10 April 2020 release.
This semi-annual channel release has version number 2004.
 
The HASP driver installed by NIS 5.21 and earlier versions will cause a Blue Screen of Death
(BSOD) after the upgrade to W10 2004.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-information/status-windows-10-2004#419msgdesc

To prevent the BSOD, please update the HASP driver before upgrading the OS.
The latest HASP driver can be downloaded here:
https://downloads.laboratory-imaging.com/HASP/Setup/HASPUserSetup.exe

To prevent problems after an automatic OS upgrade it is advised to install
this driver on all W10 PCs.

If you already came to the problem of blue screen it is necessary to take out the HASP key of the USB port and Windows will boot normally, allowing you to install the new HASP driver.

The next version of NIS will include the compatible drivers.

Får du problem så hör av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,
Ditt Nikon-team på BergmanLabora