Vi söker Försäljningschef

Som Försäljningschef kommer du att leda och utveckla arbetet inom försäljning av labinstrument och mikroskopi på den svenska marknaden. Ditt uppdrag är att ansvara för försäljningen av företagets produkter i Sverige. Ambitionen är att skapa försäljningstillväxt genom ett utvecklat sätt att arbeta med försäljning och affärsutveckling i företaget. Ett viktigt fokus för Försäljningschefen är att som ledare för säljare och säljteamet utveckla såväl arbetssätt och säljkultur på företags-, team- och individnivå.

BergmanLabora har en attraktiv produktportfölj inom Mikroskopi och Labinstrument där man idag har en stark ställning inom framförallt Life Science med fokus på läkemedelsindustri (tillverkning och FoU), Universitet och akademisk forskning samt industrilaboratorier.

Tjänsten är tillsatt. 

Se Marie Andersson, produktspecialist på BergmanLabora, berätta om sitt arbete på BergmanLabora.