Välkommen till seminariet - Cancer Imaging in Animals!

Kom och besök oss på seminariet - Cancer Imaging in Animals som arrangeras av BioCARE.

Seminarium - Cancer Imaging in Animals av BioCARE

Kom och besök oss på seminariet - Cancer Imaging in Animals som arrangeras av BioCARE. Ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet. Evenemanget kommer att hållas vid Medicon Village Lecture Hall i Lund torsdagen den 7 december.

För mer information och agenda för seminariet