Välkommen på EDX-(IR)/SALD seminarium den 13 nov!

Intresserad av elementar-, förorerings- eller partikelstorleksanalys?

 

EDX / SALD Seminarium - Intresserad av partikelstorlek- och elementaranalys?

Markus Ortlieb från Shimadzu

Är du intresserad av elementar-, förorenings- eller partikelstorleksanalys?

Vi kommer att presentera EDX (Energy Dispersive X-ray) och partikelstorleksteknik i både teori och praktik. Shimadzus helt nya mjukvarupaket för analys av föroreningar på EDX och FTIR instrumentering kommer också att presenteras. Föreläsare är Dr. Markus Ortlieb, produktchef för Shimadzu EDX/SALD.

Lär dig mer om:

  • Röntgenfluorescens spektrometri (EDX) som är en snabb, enkel och icke destruktiv analysteknik för grundämnesanalys av material
  • Hur data från EDX och FTIR instrument kan analyseras via den första EDX-IR industrimjukvaran när det gäller analys av föroreningar
  • Lär dig mer om partikelstorleksanalys med den populära laserdiffraktionsmetoden
  • Se hur EDX och partikelstorleksanalysator används i praktiken

Tid: den 13 november 2017, kl 9.00-16.00

Plats: Lunds Universitet, Kemiska institutionen, plan -1, föreläsningssal X/Y. Närmaste ingången är E. Se karta på Kemicentrum här. Anmälan: Anmäl dig till [email protected]remove-this.bergmanlabora.remove-this.se senast den 3 november 2017 Avbokning ska ske senast 8 nov. OBS! Vid uteblivet besök debiteras 500 SEK.

Övrig information: Seminariet kommer att hållas på engelska. Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika, lunch står deltagarna själva för.

 

Fakta om EDX

Energidispersiv röntgenfluorescens är en kemisk metod som används för kvalitativ och kvantitativ analys av elementära sammansättningar. Det är en icke-destruktiv metod och proven kan mätas med liten eller ingen provberedning. Shimadzu's EDX-7000/8000 spektrometrar tillåter flytande kvävefria analyser genom användning av högpresterande halvledardetektorer. Instrumentet används för ett brett spektrum av applikationer - EDX-7000/8000-serien möjliggör enkel och snabb elementaranalys av fasta ämnen, vätskor, pulver eller andra former av prover. EDX-7000/8000 spektrometrar används från allmän screeninganalys till avancerad materialforskning.

EDX-7000 instrumentet som kommer att presenteras på plats har mätområdet från 11Na till 92U.