Seminarium: Spektrofotometri, grundläggande teori

Är det dags att uppdatera din kunskap om UV-Vis spektrofotometri?

Välkommen till ett spännande heldagsseminarium i Uppsala!

UV-Vis spektrofotometri är en beprövad teknik som används i analytisk kemi. UV-Vis-spektrofotometrar är det vanligaste analytiska instrumentet med ljus. De används i en mängd olika områden för tillämpningar som kvantitativ analys, färgmätning, mätning av tjockleken på tunna filmer eller beläggningar, transmittans- eller reflektansmätningar av optiska element. Det finns ett antal överväganden att tänka på när man planerar UV-Vis spektrofotometrisk analys. Seminariet inriktar sig till alla som arbetar med UV-Vis-spektrofotometrar och vill ha en större förståelse för tekniken och dess användning.

Innehåll: Seminariet kommer att fokusera på grundläggande teori, allmän förståelse och användningen av UV-Vis spektrofotometri. Granskningen av valda specifikationer och instrumenttest kommer också att presenteras. Hälften av den planerade tiden kommer att användas för praktiskt arbete.

  • Teori om ljus
  • Absorbans och överföring, vad är det?
  • Lambert Beers lag
  • Konfiguration av en spektrofotometer
  • Spektrofotometerkuvetter
  • Exempel på olika spektrofotometrar
  • Hur man utför kvantitativ analys
  • Val av våglängdsintervall
  • Spektrofotometer specifikationer och deras kontroll
  • Questions & Answers-session

Föredragshållare: Brian Wohlert

Brian Wohlert arbetar som produktchef inom analys/spektroskopi på vårt systerföretag Holm & Halby i Danmark. Han har en stor kunskap inom spektroskopitekniker som UV-Vis NIR, FT-IR, ICP-OES/-MS, mikrovågsteknik och TOC.

Kristin Akilleson (applikationsspecialist från vårt laboratorium ALSAC) - och Dijana Ceric (produktspecialist från BergmanLabora) kommer också att vara närvarande.

Språk: engelska

Plats: L & T konferens Fyrislund, Uppsala Business Park, Virdings Allé 32A Lokal: Karin Boye

Datum & tid: 11 april kl 9.00-15.00

OSA: 23 mars

Pris: 2300 SEK exkl. moms (priset inkluderar lunch och kaffe)

Anmäl dig här.