Ny leverantör – Biolin Scientific

BergmanLabora är ny exklusiv återförsäljare för Biolin Scientific i Sverige, Norge och Danmark.

Biolin Scientific är ett innovativt, nordiskt företag som utvecklar och tillverkar analysinstrument för olika typer av ytanalys och analyser kopplade till ytor, med globalt välkända produkter:

QSense QCMD  - Quartz Crystal Microbalance w/ Dissipation monitoring

En teknik som används inom ett stort och varierande spann av forskning, allt från biokemiska studier via batteriutveckling till miljöoptimerad formulering av rengöringsprodukter.

Med QCMD kan man studera inbindning/frisläppning, adsorption/desorption, tvärbindning, svällning/kollaps, där molekylära interaktioner och reaktioner mäts med avseende på massförändring, förändring i filmtjocklek samt viskositet och elasticitet. Allt i realtid, utan infärgning/märkning och med hög känslighet.

Attension Theta och Sigma

Optiska och vågbaserade tensiometrar för kontaktvinkel, ytspänning, ytenergi, mellanfasspänning och andra parametrar. Ett brett sortiment av instrument för dig som utvecklar eller kontrollerar nya material & coatings och hur de interagerar med sin omgivning, t.ex. inbindning av virus, smuts, tvättbarhet, tryckbarhet, vidhäftningsförmåga, vätbarhet eller för dig som behöver helt enkelt behöver mäta ytspänning på vätskor.


Attension Theta Flex, prisbelönad optisk kontakvinkelmätare

KSV NIMA Langmuir och Langmuir-Blodgett
för monolagerstudier och substratbeläggning.

En mycket känslig teknik med många nya och spännande användningsområden så som exempelvis deponering av nanopartiklar med extremt noggrann packningstäthet och filmtjocklek, cellmembranstudier, stabilitet och nedbrytning av biopolymerer.

KSV NIMA Dip Coaters
Ett brett sortiment av dip coaters för sol-gel, layer by layer, multilayer, self-assembly. Stora eller små prover? Många eller bara ett fåtal? Oavsett så finns ett system som passar dig!

Erbjudande

Vi på BergmanLabora ser fram emot att kunna erbjuda ett bredare sortiment av instrument och analyser och vi inleder samarbetet med Biolin Scientific med ett kampanjerbjudande för dig som jobbar med QCMD och behöver fylla på förråden av sensorer.

10% rabatt på alla sensorköp
15% rabatt på köp om du beställer minst 5 askar
20% på köp av 10 askar eller fler

En ask innehåller 5 sensorer.  
Erbjudandet gäller till och med 31 augusti.


Vill du veta mer?

Ulrika hjälper dig! 

Ulrika Lundgren

[email protected]remove-this.bergmanlabora.remove-this.se
Tel: 08-625 18 09 

www.biolinscientific.com