Lyckat TOC användarmöte - lärorika dagar

TOC Användarmöte är för att deltagarna ska få möjlighet att uppdatera sig kring vad som händer kring TOC och få en djupare praktisk kunskap samt även utöka sitt kontaktnät med andra användare. Från referensmaterial till praktisk kunskap med tips och tricks kring underhåll och analys.

Bettina Gierszewski från Shimadzu talade om TOC

James Roscoe - Altus Science, Anders Richert - BergmanLabora, Bettina Gierszewski - Shimadzu, Johan Berthag - BergmanLabora och Jan Filmberg - BergmanLabora.

James Roscoe - Altus Science och Johan Berthag - BergmanLabora.

James Roscoe från Altus Science talade om ISO certifiering.

Vartannat år anordnar BergmanLabora AB ett tvådagars ”TOC Användarmöte”.

21–22 mars 2017 var det åter dags för att följa upp succén från 2015. Trettiotvå TOC användare från hela landet deltog i år. På grund av fyllda lokaler var vi i år tyvärr tvungna att säga nej till några sena anmälningar.

Tanken med TOC Användarmöte är att deltagarna ska få möjlighet att uppdatera sig kring vad som händer kring TOC både från myndigheter och rent instrumentmässigt, få en djupare praktisk kunskap samt även utöka sitt kontaktnät med andra användare.

Dagen började med att Bettina Gierszewski, ansvarig för Shimadzu TOC i Europa, berättade om nyheter från Shimadzu samt nya regler och tolkningar kring direktiv från myndigheterna i Europa. Bettina delade med sig av nya applikationer som visar att det fortsatt ligger en stor vikt vid TOC som parameter.

BergmanLabora har valt en ny leverantör för vialer, standarder och kontrollprover i form av Altus Science AB. Deras representant James Roscoe informerade om ISO certifiering. James betonade vikten av ISO certifiering när man är producent av vialer, kalibreringslösningar och SST (System Suitability Test). Det är en stor fördel för spårbarhet och kvalitet att inneha ISO 17025 och ISO Guide 34, vilket Altus Science har. Altus Science tillhandahåller externa kontroller till svenska kunder inom TOC analys.

Anders Richert som har arbetat med TOC service för BergmanLabora sedan tidigt 80-tal höll i den teoretiska bakgrunden om varför vi analyserar TOC. Under dag två så var det även en praktisk del där de olika underhållsdelarna gicks igenom och där tips och tricks förmedlas för att användarna själva ska kunna felsöka och genomföra enklare underhåll.

Ansvarig säljare för Shimadzu TOC i Sverige är Johan Berthag. Johan höll en session där mjukvaran gicks igenom steg för steg. Nya funktioner i mjukvaran testades, bland annat visades hur man förenklar sitt arbete genom att bygga upp schema-filer.

Sammanfattningsvis så var det ett mycket lyckat möte där många av deltagarna uttryckte stor positivitet. De ansåg att TOC Användarmöte ger dom möjlighet att lära sig nya saker, ger dom tid till repetition av hård- och mjukvara. Något som också är viktigt är att få träffa användare både från sitt eget segment och andra för utbyte av idéer.