Induktivt kopplad plasma-masspektrometer - ICP-MS 2030

Shimadzu, ett världsledande företag inom analysinstrument, lanserar en ny induktiv kopplad plasma-masspektrometern ICP-MS-2030.

Plasma-masspektrometer - ICP-MS 2030 Shimadzu

Nyhet! Plasma-masspektrometern ICP-MS 2030 från Shimadzu

Konstruerad för hög känslighet och enkelt underhåll

Den optimerade inre strukturen som inkluderar den nyutvecklade kollisionscell som möjliggör analys på ppt-nivå och även sub-ppt nivåer nås. Denna enastående känslighet uppnås genom minimerad spektral interferens och förbättrad överföringseffektivitet av joner så att resultaten blir mer tillförlitliga.

Förenklad analys och högre tillförlitlighet genom hjälpfunktioner och LabSolutions programvara

Vid användning av "Development Assistant" funktion kan du enkelt göra kvalitativ analys genom att välja element som ska mätas. Mjukvaran ställer sedan automatiskt in lämpliga analysförhållanden. När du utför rutinanalys kontrollerar "Diagnos Assistant" automatiskt om spektral interferens finns och indikerar eventuella problem.

Minskning av argongas konsumtion och lägre driftskostnad via Mini-Torch och Eco-läget

Shimadzus unika Mini-Torch minskar avsevärt förbrukningen av argongas. Eco-läget minskar automatiskt argongasflödet under standby. Dessutom kan ICP-MS2030 användas med argongas som har 99,95% renhet. Argongas med 99,95%, istället för 99,999% renhet som används i allmänhet, leder till en stark kostnadsreducering. 

Historien om Shimadzus ICP-OES/-MS teknik:

  • År 1977 - ICPQ-100 Shimadzus första ICP-OES plattform
  • År 1990 - PIMS-3000 Shimadzus första ICP-MS plattform
  • År 1996 - ICPM-8500 Shimadzus andra generationens ICP-MS plattform
  • År 2017 - Nya ICP-MS-2030 är Shimadzus första med global ICP-MS-plattform

ICP-MS 2030 instrumenten är idealiska för elementaranalys av provlösningar där det krävs låga detektionsgränser. Ett mycket stabilt och känsligt instrument som ger tillförlitliga och reproducerbara resultat för spårämnesanalys.

Läs mer