EDX / SALD Seminarium - Intresserad av partikelstorlek- och elementaranalys?

Välkommen att delta på vårt seminarium den 17 maj kl 9-17 på Lunds Universitet, Kemiska institutionen. Föreläsare kommer att vara Markus Ortlieb från Shimadzu. Även produktspecialist Dijana Ceric från BergmanLabora kommer att finnas på plats. Båda är experter på partikelstorleksanalys och EDX.

EDX / SALD Seminarium - Intresserad av partikelstorlek- och elementaranalys?

Markus Ortlieb från Shimadzu

EDX / SALD Seminarium - Intresserad av partikelstorlek- och elementaranalys?

Partikelstorleksanalys

Partikelstorleken är en av de kritiska parametrarna som påverkar slutresultatet i många processer. Därför är en partikelstorleksanalysator med möjlighet att exakt mäta partikelstorleksfördelningen ett viktigt verktyg i dagens laboratorium. Laserdiffraktionsmetoden är den mest populära testmetoden på grund av dess utmärkta egenskaper såsom ett brett mätområde, en kort mättid och förmågan att mäta både våta och torra prover.

Shimadzu's SALD-2300 instrument som kommer att presenteras på seminariet kan mäta partikelstorleksfördelningen i ett stort mätområde från 17 nm upp till 2500 mikron. Den fungerar smidigt gällande applikationskrav i en mängd olika branscher; inklusive läkemedel, kosmetika, livsmedel, drycker, pigment, målarfärg, keramik och elektroniskt material.

EDX

Energidispersiv röntgenfluorescens är en kemisk metod som används för kvalitativ och kvantitativ analys av elementära sammansättningar. Det är en icke-destruktiv metod och proven kan mätas med liten eller ingen provberedning.

Shimadzu's EDX-7000/8000 spektrometrar tillåter flytande kvävefria analyser genom användning av högpresterande halvledardetektorer. Instrumentet används för ett brett spektrum av applikationer - EDX-7000/8000-serien möjliggör enkel och snabb elementaranalys av fasta ämnen, vätskor, pulver eller andra former av prover. EDX-7000/8000 spektrometrar används från allmän screeninganalys till avancerad materialforskning. EDX-7000 instrumentet som kommer att presenteras på plats har mätområdet från 11Na till 92U. 

Seminarium 17 maj i Lund

Välkommen att delta på vårt seminarium den 17 maj kl 9-17 på Lunds Universitet, Kemiska institutionen. Rummet är föreläsningssal T på bottenvåningen. Närmaste ingången är C. Se karta på Kemicentrum. Obs! Anmälan till seminariet senast 5 maj. 

Föreläsare kommer att vara Markus Ortlieb från Shimadzu. Även produktspecialist Dijana Ceric från BergmanLabora kommer att finnas på plats. Båda är experter på partikelstorleksanalys och EDX. Vi kommer att presentera båda instrumenten - teori och praktik. Ena delen kommer att handla om teknik och sen kommer vi att visa hur man gör mätningar med några intressanta prover. Vi ska också kort presentera nyheter från Shimadzu-integrerad "EDXIR-Analysis" mjukvaran som möjliggör analys av data som förvärvats från både Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (EDX) och Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR). EDXIR-Analysis Software Package är första industrimjukvaran som möjliggör analys och identifiering av kontaminenter.

Anmäl dig här