Biolin Scientific – Instrument för ytanalys

Ny leverantör för ytanalys hos BergmanLabora


Biolin Scientific är ett nordiskt bolag som utvecklar och tillverkar analysinstrument för olika typer av ytanalys. I produktportföljen finns:

  • QSense QCM-D för studier av massförändringar och viskoelastiska egenskaper hos tunna filmer
  • Attension optiska och vågbaserade tensiometrar för kontaktvinkel, ytspänning, ytenergi, mellanfasspänning med mera
  • KSV NIMA Langmuir och Langmuir-Blodgett för monolagerstudier och substratbeläggning och Dip Coaters för precis ytbeläggning


Från och med mars 2020 är BergmanLabora exklusiv distributör för Biolin Scientific i Sverige, Danmark och Norge. 

www.biolinscientific.com

ARBETAR DU MED YTANALYS?

Ulrika kan hjälpa dig! 

Ulrika Lundgren


[email protected]

Tel: 08-625 18 09