AddLife förvärvar österrikiska Biomedica

Kristina Willgård - CEO Addlife

​AddLife fortsätter sin tillväxtresa och tar nu ett betydande steg i sin internationalisering och tillväxt genom att förvärva österrikiska Biomedica Medizinprodukte GmbH (”Biomedica”). Biomedica är moderbolag i en koncern med en omsättning om cirka 65 MEUR som bedriver verksamhet i 13 länder i Europa och har cirka 280 medarbetare. Biomedica levererar, precis som AddLife, produkter och tjänster inom laboratorieteknik och medicinteknik till i huvudsak offentligt finansierad hälso- och sjukvård. ​

Styrelsen i AddLife har samtidigt beslutat att en nyemission med företrädesrätt för AddLifes befintliga aktieägare om cirka 500 MSEK ska genomföras, under förutsättning av den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Syftet med nyemissionen är att inhämta kapital för att fortsätta AddLifes tillväxtstrategi och genomföra fler strategiska förvärv.

- Köpet av Biomedica är ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxtresa och ett betydande insteg för AddLife på den europeiska marknaden. Förvärvet är helt i linje med vår ambition att expandera geografiskt och affärsmässigt är likheterna stora mellan AddLife och Biomedica. Vi får möjlighet att addera produkter och tjänster på marknader med en population som är mer än fyra gånger så stor som den vi når idag, säger Kristina Willgård, VD AddLife.

Förvärvet av Biomedica är det tionde bolagsförvärvet AddLife genomför sedan noteringen på Stockholmsbörsen 2016.

BergmanLabora AB ingår i AddLife AB, noterad på Nasdaq OMX Stockholm 2016. Övriga företag som ingår i Addlife inom lab är bland andra BioNordika i Sverige , Holm & Halby i Danmark, BioNordika Bergman i Norge och BioNordika OY i Finland.

Biomedica i korthet

Biomedica grundades 1978 i Österrike, är privatägt och har sedan dess växt såväl organiskt som genom förvärv. Biomedica verkar, liksom AddLife, inom i huvudsak laboratorieteknik (cirka 60 procent avomsättningen) och medicinteknik (cirka 40 procent avomsättningen). Biomedica har liknande affärsmodell, ​​​struktur och marknadserbjudande som AddLife. Biomedicas erbjudande, likt AddLifes, består till största del av leveranser avprodukter och tjänster till offentligt finansierad hälso- och sjukvård via offentliga upphandlingar lokalt i de olika länderna.​​

Läs mer om uppköpet