AddLife förvärvar norska Hepro-gruppen

Hepro är ledande inom hemvårdsprodukter och välfärdsteknologi. Produkter som underlättar vård och omsorg i hemmet, en marknad som är under stark tillväxt. Förvärven blir ett positivt komplement till övriga bolag inom AddLifes affärsområde Medtech.

Kristina Willgård, VD AddLife AB

AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i de tre bolagen i Hepro-gruppen; Hepro AS, Mektron AS och Hepro Sverige AB. Hepro-gruppen utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård och välfärdsteknologi. Produkter som underlättar vård och omsorg i hemmet, en marknad som är under stark tillväxt. Förvärven blir ett positivt komplement till övriga bolag inom AddLifes affärsområde Medtech.

- Med en växande och åldrande befolkning i hela Norden är behovet av hjälpmedel för hemvård stort, och förväntas bara bli större. Det handlar både om funktionsvänliga produkter och digital välfärdsteknologi som ger ökad självständighet, aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning, säger Kristina Willgård, VD på AddLife AB.

Hepro-gruppen har framgångsrikt etablerat sig på den norska marknaden som ett av de ledande bolagen inom hemvård och välfärdsteknologi. Bolagens produkter och lösningar säljs idag huvudsakligen till offentlig sektor och privata vårdaktörer. Viss försäljning sker även direkt till slutkonsument. Bolagen har 40 anställda och omsätter ca 155 MNOK, huvudsakligen på den norska marknaden.

Förvärven innebär ett strategisk steg för AddLife inom området hemvård i Norge och lägger grunden för fortsatt expansion inom ett intressant tillväxtområde. Förvärven utgör vidare ett mycket bra komplement till Svan Care AB, ett bolag som förvärvades i oktober 2016. Hepro-gruppen marknadsför delar av Svan Care ABs sortiment på den norska marknaden samtidigt som Svan Care AB marknadsför delar av Hepro-gruppens sortiment på den svenska marknaden.

Tillträde sker den 1 mars 2017. www.add.life

Stockholm den 22 februari 2017

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23

Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech, AddLife AB, +46 709 46 48 77