Nikon Center of Excellence – Expertis inom mikroskopi

Published On: 10 augusti, 2018/By /

Nikon Center of Excellence – Expertis inom mikroskopi

Published On: 10 augusti, 2018/By /

Bild: Sylvie på Nikon Center of Excellence

 

På Karolinska Institutet i Huddinge utanför Stockholm finns Nikon Center of Excellence. Fokus är att utforska och utvärdera Nikon’s mikroskop, konfokalmikroskop samt mjukvaran NIS-Elements. BergmanLabora är Nikon Instruments svenska representant och de som tillhandahåller utrustning samt support.

Vad är ett Nikon Center of Excellence?

Nikon Center of Excellence (NCE) är ett partnerskap och samarbete mellan Nikon, leverantörer av högklassig mikroskopiutrustning och specifika forskningscentra där kunskapsutbyte samt utvärdering av utrustning står i fokus. Forskningsenheten åtar sig att göra en övergripande investering i ett antal avancerade mikroskopisystem med mjukvara för bildanalys på sin anläggning. De får därmed tillgång till den senaste tekniken samt Nikon’s tekniska kunskaper vilket är en fördel för många forskare. Nikon får möjlighet att presentera sina produkter, får värdefull feedback och input från forskarna om nya framväxande applikationer inom specifika forskningsområden. Detta gör att Nikon kan utveckla sina produkter för att kunna erbjuda den perfekta bildhanteringslösningen. Fördelarna för forskaren och Nikon går därför hand i hand.

Vad erbjuder Nikon Center of Excellence ytterligare?

Förutom att ge tillgång till toppmoderna Nikon-mikroskop och bildhanteringsutrustning, stödjer NCE sina vetenskapliga samfund genom att erbjuda kurser om grundläggande och avancerade ljusmikroskopitekniker och introducera de senaste innovationerna inom ljusmikroskopi och bildbehandling. Centren fungerar som en träningsplats för Nikons personal som ytterligare förstärker både teknik- och produktkunskap, så att våra kunder får bästa möjliga kundservice. Nikon kan också erbjuda demonstrationsplats för kunder med behov och intresse för avancerad optisk teknik.

Hur skiljer sig varje Nikon Center of Excellence?

Varje NCE har en specialitet som kommer att hjälpa till att utveckla ett visst område inom mikroskopi. NCE vid IEM i Budapest är till exempel ett nyckelforskningscenter för neurovetenskap. NCE vid ICFO i Barcelona, specialiserat på STORM super-upplösningsmikroskopi, medan de vid NCE-universitetet arbetar med nya och andra typer av mikroskopi med super resolution. I Stockholm har man öppnat en NCE med inriktning på high content screening forskning som innehåller Nikons nya programmodul JOBS. I Italien har man en NCE vid Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Genua med inriktning på tillämpningen av mikroskopi som arbetar med förståelsen av molekylära aktiviteter som ligger till grund för onkologi och neurodegenerativa sjukdomar och ytterligare NCE kommer att öppnas de närmaste åren.

Nikon Center of Excellence i Stockholm Expertområde – High content screening

Professor Staffan Strömblad har varit professor i klinisk molekylärbiologi vid institutionen för biovetenskaper och näring sedan 2009. Klinisk molekylärbiologi är studien av kliniska processer på molekylär nivå. Professor Strömblads forskning är främst inriktad på cancer och gränssnittet mellan cancerceller och omgivande vävnad. Detta inkluderar studier av cellmigration, dvs hur de rör sig, vilket är en central process i spridningen av cancer och utvecklingen av sekundära tumörer. Professor Strömblad har utvecklat en ny metod för detta ändamål, systemmikroskopi, som gör det möjligt att skapa matematiska modeller av dynamiska cellprocesser, helt ner till molekylär nivå.

Signaltransduktion avser rörelse av signaler från utsidan av cellen till inuti cellen samt rörelsen av signaler inom en cell. Signaltransduktion kan initieras genom bindning av ligander till membranbundna receptorer eller inmatning av små molekyler genom cellmembranet. I den cellulära miljön sprids signaler ofta genom fosforyleringshändelser inklusive kinaser och fosfataser. Små molekyler kan också komma direkt in i kärnan, vilket påverkar aktiviteten hos nukleära receptorer som utgör en distinkt klass av transkriptionsfaktorer. Det slutliga resultatet av signaltransduktion är en förändring i cellaktivitet och förändringar i genprogrammet uttryckt i de svarande cellerna.

Dela nyheten:

  • Nyhet från Biolin: Nya dispensers till Attension Theta optiska tensiometrar

    Biolin Scientific har gjort en stor förbättring av sina optiska tensiometrar Theta genom att lansera en ny engångspipettspets-dispenser. Dispensern är en viktig del av optiska [...]

  • Vi söker efter en service/kalibreringstekniker till Industri

    Om jobbet På BergmanLabora söker vi nu en servicetekniker med placering i Stockholmsområdet. Vi erbjuder ett självständigt och varierat arbete med täta kundkontakter och [...]

  • Teledyne Princeton Instruments: Boka ett möte för att upptäcka den perfekta lösningen för dig

    Vi erbjuder nu Teledyne Princeton Instruments i vårt produktutbud Detta nya partnerskap innebär att vi kan erbjuda våra kunder avancerad bild- och spektroskopiteknik, designad för att [...]