Kunder med högsta prioritet

Kunder med högsta prioritet

I hela världen pågår intensivt arbete med att hitta lösningar kring vacciner, tester och behandlingar av viruset eller följderna av det. Flera av våra leverantörer har meddelat att de är beredda att hjälpa till där det är möjligt.

Om du i ditt arbete eller forskning arbetar med Coronavirus och/eller Covid-19, är du en prioriterad kund. Det betyder att vi och våra leverantörer arbetar tillsammans för snabbare leveranser och installationer till er. Detsamma gäller om ni har behov av service – ni hamnar högst i prioriteringen.

Rätt hantering av ert mikroskop – viktigt för att stoppa smittspridning.

Rätt hantering av ert mikroskop – viktigt för att stoppa smittspridning.

Våra leverantörer har tagit fram vägledning och instruktioner hur ni hanterar rengöring och desinficering av ert mikroskop och kringutrustning. Vår egen serviceavdelning kommer i möjligaste mån använda sig av dessa protokoll vid servicebesök.

Rengöringsrekommendationer för Okolab’s produkter (eng) >

Rekommenderade hanterings- och desinfektionsförfaranden för Nikons mikroskopprodukter (pdf) (eng) >