Spektroskopi och Kameror

  • Biolin Scientific KSV NIMA Nanoparticle Deposition

  • Biolin Scientific KSV NIMA Langmuir & Langmuir-Blodgett

  • Biolin Scientific KSV NIMA Surface Potential Sensor

  • Biolin Scientific KSV NIMA Dip Coater

  • Biolin Scientific KSV NIMA MicroBAM

  • Biolin Scientific KSV NIMA Interfacial Shear Rheometer

  • Biolin Scientific KSV NIMA L & LB tråg

  • Biolin Scientific KSV NIMA L & LB Tillbehör